Sökning: "c ergonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden c ergonomi.

 1. 1. ABC-klassificering och framtagning av strategier för artikelplacering i AB Mahols nya lager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Engberg; Sean Minardi; [2018]
  Nyckelord :ABC-klassificering; Artikelplacering; Uttagsfrekvens; Ergonomi; Gyllene zonen.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avser att effektivisera AB Mahols lagerverksamhet när dem ska flytta till ett nytt lager. Syftet med examensarbetet är att utforma olika strategier för att placera artiklarna i lagret utefter en ABC-klassificering. LÄS MER

 2. 2. Leap Motion : En undersökning kring användarupplevelsen av handgester som styrningsverktyg för persondatorer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Kristin Olofsson; Justyna Karpinska; [2015]
  Nyckelord :Interaction design; geatural navigation; Leap Motion; ergonimics; Interaktionsdesign; navigation med handgester; Leap Motion; ergonomi;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats undersöker ifall gestbaserad interaktion med Leap Motion leder till trötthet i armen. Den undersöker även potentiella utvecklingsmöjligheter för produkten. Syftet med studien är att undersöka specifika handgester med Leap Motion och framtagande av riktlinjer för interaktionsdesigners. LÄS MER

 3. 3. Koncept av pallpackningsstation för pappersrullar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Niklas Kloos; Anders Seger; [2014]
  Nyckelord :Konceptutveckling; Automation; Förpackningsteknik;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet i maskinteknik har genomförts på Mondi Örebro AB och omfattar 15 högskolepoäng på C- nivå. Företagets verksamhet är plastbeläggning av förpackningspapper som levereras till kunden i form av pappersrullar, vilka till viss del packas på lastpallar och läkter. Med uttrycket pallpackning avses även läktpackning. LÄS MER

 4. 4. Design and Evaluation of a Mobile Ticket System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Christoffer Olsson; Joakim Marculescu; [2014]
  Nyckelord :Travel planner Public transport Ticket purchasing Low-Fidelity Prototype High-Fidelity Prototype Lo-Fi Hi-Fi Interaction design Graphical User Interface Skånetrafiken Windows Phone Usability Usability testing Prototyping Brainstorming Surveys Expert reviews Observations Interviews; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to examine the possibility to develop an overall alternative solution, to the current mobile applications used for public transport in the region of Skåne, Sweden. The aspect and development of the new application was based on interaction design and usability. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av luftbehandlingssystem och energibesparingsmetoder för laboratorier - Utvärdering av luftflödens sammanlagring och effektivisering av laboratoriers skyddsventilation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för designvetenskaper; Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Mats Wahlberg; [2013]
  Nyckelord :dimensionering; luftbehandlingssystem; energibesparing; laboratorium; luftflöden; effektivisering; skyddsventilation; Science General;

  Sammanfattning : This diploma work is made for the Faculty of Engineering (LTH) at Lunds University and for the HVAC consultant company Helenius ingenjörsbyrå. The objectives were to find ways of determining what size of ventilation systems that are required for biological research and ways of lowering energy consumption focused on ventilation in laboratories, without lowering the safety for workers and environment. LÄS MER