Sökning: "c flyktingar"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden c flyktingar.

 1. 1. Flyktens inverkan på kvinnors liv : En kvalitativ studie om hur kvinnliga flyktingar upplever att de kan forma sina liv i den svenska staten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Saba Abdali; [2018]
  Nyckelord :female refugees; Capability Approach; Martha C Nussbaum; Nancy Fraser; justice; gender equality;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how female refugees in Sweden experience that their escape and arrival to Sweden have formed their lives and wellbeing. The study seeks to understand how several women live their lives in relation to equality, discrimination and justice within the Swedish territorial borders. LÄS MER

 2. 2. Podcast Social Marketing: : “Selling Integration like soap”

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Agri Dehqan; [2017]
  Nyckelord :Social Marketing; Acculturation; Podcasting; Sveriges Radio; Thematic Analysis;

  Sammanfattning : To identify key issues concerning the use of Swedish Radio’s podcasts as a vehicle for social marketing to promote integration, a thematic analysis was conducted on podcasts published by the Kurdish department of Swedish Radio (SR) during one week. From a total of 37 published podcasts which were analyzed during the chosen time frame, three central themes were identified: (a) crime and criminality, (b) incidents and events related to different municipalities and at state level in Sweden at the time, and (c) issues related to refugees and immigration in Sweden. LÄS MER

 3. 3. De migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Staten Palestina

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Johansson; [2015]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 30 oktober 2014 erkände Sverige Staten Palestina. Syftet med denna uppsats är att utifrån en folkrättslig metod undersöka de migrationsrättsliga konsekvenserna av detta. LÄS MER

 4. 4. Asylprocessen - hur påverkas den psykiska hälsan och vilka behov kan tillgodoses av sjuksköterskan.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Liess Chadi; Linn Müller; Anna Olofsson; [2014-12-02]
  Nyckelord :asylsökande; psykisk hälsa; asylprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drivs miljontals människor på flykt runtom i världen. Detta har ställt krav på mottagarländernas omhändertagande av asylsökande, krav som inte alltid uppfylls och som resulterar i ett stort psykiskt lidande hos flyktingar. LÄS MER

 5. 5. Varför vill du läsa vidare? En undersökning av somaliska sfi-studerande som har avancerat från studieväg ett

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Susanne Angwald Brunke; [2014-06-16]
  Nyckelord :Sfi-studier; motivation; empowerment;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i Svenska som andraspråkVt 2014Handledare: Sally Boyd och Qarin FrankerExaminator: Åsa Wengelin.... LÄS MER