Sökning: "c historia historia"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden c historia historia.

 1. 1. Den självklara amningens komplexitet. : En osteoarkeologisk studie om amning och dess problematik.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Cora Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding; Substitute; Isotope analysis; C N; Sr Ca; Malnutrition; Animal milk.;

  Sammanfattning : This bachelor’s essay aims to discuss breastfeeding and complications related to breastfeeding within archaeological contexts. Why complications have arisen when such a natural act is per- formed and how individuals have tried to manage them. LÄS MER

 2. 2. Brown impasto at San Giovenale : Technological change and use of a fine-ware ceramic during the Orientalizing period (730–580 BCE)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Viktor Linusson; [2022]
  Nyckelord :performance characteristics; grooved pottery; ceramic technology; surface treatment; South Etruria; behavioural archaeology; oval hut;

  Sammanfattning : Brown impasto is a fine, commonly burnished ceramic ware in use during the Orientalizing period in South Etruria. In previous scholarship, it has only been described, and understood mainly from funerary contexts. LÄS MER

 3. 3. H.C Andersen en försvarare av sin tids manlighetens ideal, eller blott en vekling? : En analys över hur det manliga och maskulina idealet yttrade sig i Andersens sagor under 1840-talet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Danielsson; [2022]
  Nyckelord :Historia; manlighet; maskulinitet; homosocial konstruktion;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats granskar 8 av H.C Andersens sagor som gavs ut under 1840-talet utifrån två teorier. Den första är teorin innebär att manlighet är en homosocial konstruktion och den andra teori hävdar att skönlitteraturen ger läsaren en bild av vilka normer och värden samhället och författaren hade under den period då verket skrevs. LÄS MER

 4. 4. Heracles and the lion : Analysis of a black-figure lekythos from the Gustavianum collection

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Lovisa Lundholm; [2022]
  Nyckelord :Heracles; Lekythos; Lekythoi; Twelve labors; The Nemean lion;

  Sammanfattning : This study analyzes the appearance of the myth of Heracles and the Nemean lion on a lekythos from the Uppsala University Museum Gustavianum collection in Uppsala. The lekythos is a small oil vessel generally associated with fifth century B.C. burials. LÄS MER

 5. 5. On the (1/2,1/2) Representation of the Lorentz Group and the Discrete CPT Symmetries

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Nikolaj Skog Pirinen; [2021]
  Nyckelord :The Lorentz Group; Group Theory; Quantum Field Theory; CPT; Symmetry; Spinors; Representation Theory; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis derives the explicit form of the elements of the (1/2,1/2) representation of the Lorentz group, by actually performing a direct product of the chiral (1/2,0)- and (0,1/2)-representations. The Lorentz transformations of fourvectors are thereafter recovered from this direct-product representation, allowing the derivation of a transformation matrix between the fourvector- and direct product basis. LÄS MER