Sökning: "c kostvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c kostvetenskap.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Styrning av måltidsorganisationer i förskola, grundskola och äldreomsorg : En jämförelse mellan olika kommuntyper i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Offentliga måltider är ett tvärprofessionellt område och lokal autonomi, varierande behov samt förhållanden inom och mellan kommuner resulterar i skillnader gällande organisation och styrning av måltidsorganisationer. För att underlätta jämförelser och analyser mellan och inom olika kommuner kan dessa fördelas i kommuntyper baserade på antal invånare i den största tätorten. LÄS MER

 3. 3. Lågstadiebarns uppfattningar och faktakunskap om kost och hälsa : En fokusgruppsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Natalia Gaj; Tobias Löfgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND Två av de mest inflytelserika faktorerna bakom barns matvanor har alltid varit de matvanor som finns inom familjen och de vanor och information som tillhandahålls av skolan. Föräldrar och skola har ett ansvar att ge barn en sund grundsyn på mat och hälsa samt hjälpa dem att fatta hälsosamma beslut i livet. LÄS MER

 4. 4. Nutrient intake of adolescents with celiac disease and their non-celiac counterparts : A comparative study of Swedish 14-year-old boys and girls on gluten-free diet with a non-celiac, gender- and age-matched control group

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Masoud Vaezghasemi; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract  Introduction: Following a strict gluten-free diet means exclusion of many staple foods such as traditionally made bread, flour, pasta, and whole grain products that are largely included in the Swedish daily diet. Such exclusions of vital resources could have harmful consequences on nutritional status and cause nutritional hazard, if they are not substituted with appropriate alternatives. LÄS MER

 5. 5. En kvantitativ studie om högstadieelevers upplevelse av restaurangmiljön

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Linda Isaksson; Maria Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund Sedan 2011 är det lag i Sverige på att det ska serveras näringsriktig skollunch i grundskolan. Rektorn bör se till att det finns förutsättningar för eleverna, till exempel tidpunkten för måltiden och trivseln i skolrestaurangen, så att de går och äter lunch. LÄS MER