Sökning: "c kvalitativ intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden c kvalitativ intervju.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter : En kvalitativ undersökning om vilka hot och möjligheter digitala verktyg har för redovisningskonsulter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jameel Haddad; Sam Selman Selim; Jack Shamoon; [2022]
  Nyckelord :“Robotic Process Automation”; ”RPA”; ”Automation”; ”Digitalization”; ”Accounting”; “Accounting consultant”; “AI”; ”Cloud-based services”; “Digital tools”.; “Robotic Process Automation”; ”RPA”; ”Automation”; “Digitalisering”; “Redovisning”; “Redovisningskonsult”; “AI”; “Molnbaserade tjänster”; “Digitala verktyg”.;

  Sammanfattning : Datum:     2022-06-01         Nivå:                  C-uppsats, 15 hp Institution:        Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:        Shamoon, Jack         Selman Selim, Sam      Haddad, Jameel                                       00-07-21                      00-09-16                     00-01-30                    Titel:  Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter. En kvalitativ undersökning om vilka hot och möjligheter digitala verktyg har på redovisningskonsulter. LÄS MER

 2. 2. Könsstereotypiska val på grundskolenivå : En studie baserad på intervjuer med elever i årskurs nio angående deras gymnasieval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Damijana Dacic; Marina Simic; [2022]
  Nyckelord :önsstereotyper; grundskoleelever; gymnasieval; könssegregering; utbildning;

  Sammanfattning : Följande arbete ämnar att problematisera och undersöka könsstereotypiska val på grundskolenivå. Uppsatsens syfte är att undersöka hur det kommer sig att högstadieelever har benägenhet att göra könsbegränsade gymnasieval och till vår hjälp kommer vi utgå ifrån följande frågeställning: Vilka faktorer i relation till kön påverkar elever att välja gymnasieprogram? Denna uppsats baseras på tre teoretiska koncept, den första Careership skriven av Phil Hodkinson och Andrew C. LÄS MER

 3. 3. Elevers motiv till och strategier för lärande inom programmering : En kvalitativ intervjustudie med tretton gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lale Avanesian; [2021]
  Nyckelord :programmering; Programmering 1; datavetenskap; gymnasieelever; gymnasieelevers uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om varför gymnasieelever väljer att studera programmering samt om hur elever går tillväga för att lära sig programmering. Syftet ska besvaras genom följande frågeställningar: 1. Vilka motiv har gymnasieelever till att studera programmering? 2. LÄS MER

 4. 4. Cirkelmodellen som metod för SFI-undervisning på en C-kurs : En kvalitativ studie om en lärares uppfattningar om och arbete med genrepedagogikens tredje ben, som undervisningsmetod på SFI C-kurs, studieväg 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Dragana Lazic; [2021]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; undervisningsmetod SFI;

  Sammanfattning : Att undersöka en SFI-lärares uppfattningar om och arbete med genrepedagogikens tredje ben, cirkelmodellen som undervisningsmetod på SFI C-kurs, för elever som studerar på studieväg 2 är denna uppsatssyfte. Frågeställningar som studien söker svar på är lärarens arbete med fas 1 och 2 på studieväg 2, hur läraren upplever cirkelmodellen som metod för individanpassad undervisning och vad anser läraren vara utmaningarna vid användning av cirkelmodellen på denna studieväg. LÄS MER

 5. 5. Idrottslärares uppfattningar om omklädningsrumssituationen : för elever i samband med Idrott och hälsa lektioner i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Johansson Svonni; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhetsutbyte; förhållningssätt; idrottslärare; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att elever upplever en otrygghet att byta om och duscha i samband med idrottslektionerna i skolan. Syftet med denna studie är därför att genom kvalitativa intervjuer undersöka idrottslärares uppfattningar kring huruvida ombyte och dusch för elever i samband med undervisning i ämnet idrott och hälsa skall vara ett krav eller inte. LÄS MER