Sökning: "c litteraturstudie behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden c litteraturstudie behandling.

 1. 1. En litteraturstudie om curcumins effekt och säkerhet vid behandling av knäartros : Kan curcumin användas som substitut för NSAID samt paracetamol hos patienter med knäartros?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Wanneborn; [2022]
  Nyckelord :Curcuma longa; gurkmeja; curcuminoid; curcumin; knäartros; osteoartrit; NSAID;

  Sammanfattning : Introduktion: Knäartros är en degenerativ och låggradig inflammationssjukdom, som ungefär 22,9 % av alla över 40 år lider av. Det drabbar oftare kvinnor än män, och risken ökar vid bland annat fetma samt tidigare ledskador. LÄS MER

 2. 2. Effekten av tejpning vid patellofemoralt smärtsyndrom : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Linn Jonasson; Sara Wennberg; [2022]
  Nyckelord :patellofemoral pain syndrome; taping; pain; kinesio tape; mcconnell tape;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom är ett vanligt förekommande smärttillstånd. Tejpning som behandlingsalternativ är väl använt av fysioterapeuter, trots bristande vetenskapligt underlag. Det skulle vara av värde att undersöka vad tidigare evidens säger kring tejpning som behandling vid PFSS. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av diagnos och behandling vid livmoderhalscancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofie Isaksson; Sofie Renlund; [2022]
  Nyckelord :Livmoderhalscancer; upplevelse; diagnos; behandling; innehållsanalys; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen i Sverige. En livmoderhalscancer-diagnos kan innebära en rad känslor och upplevelser. Sjuksköterskans roll är att ge personcentrerad vård, som leder till delaktighet och större upplevd hälsa. LÄS MER

 4. 4. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Thea Evanson; [2021]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER

 5. 5. Effekt och säkerhet av probiotika vid behandling av IBS-D

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mattias Lanelöv; [2021]
  Nyckelord :Probiotika; Irritable bowel syndrome; IBS-D; diarré;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) karakteriseras av obehag i magtarmkanalen och förändrade avföringsvanor. Sjukdomen delas in i subtyperna IBS-C (förstoppning), IBS-D (diarré), IBS-M (blandad) och IBS-U (odiagnostiserad). Patofysiologin och etiologin är inte klarlagd, men bland annat störd tarmflora och inflammation har föreslagits. LÄS MER