Sökning: "c medicin"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden c medicin.

 1. 1. En litteraturstudie om curcumins effekt och säkerhet vid behandling av knäartros : Kan curcumin användas som substitut för NSAID samt paracetamol hos patienter med knäartros?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Wanneborn; [2022]
  Nyckelord :Curcuma longa; gurkmeja; curcuminoid; curcumin; knäartros; osteoartrit; NSAID;

  Sammanfattning : Introduktion: Knäartros är en degenerativ och låggradig inflammationssjukdom, som ungefär 22,9 % av alla över 40 år lider av. Det drabbar oftare kvinnor än män, och risken ökar vid bland annat fetma samt tidigare ledskador. LÄS MER

 2. 2. Study of Thrombin-Derived C-Terminal Peptide with aggregation propensity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Klaudia Detkiewicz; [2022]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Ett nytt lovande alternativ för antibiotika Hudsår är alltid med risk för bakteriell angrepp. När en infektion uppstår står immunförsvaret inför en stor utmaning, då inte sällan motståndaren övervinner flera strider. En av kroppens strategier för kampen med patogener är inflammation. LÄS MER

 3. 3. Optimising the Planning- and Scheduling in a Complex Production : Discrete-Event Simulation in a pharmaceutical context

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johan Börjesson; Paulina Boutros; [2022]
  Nyckelord :DES; Optimisation; Pharmaceutical industry; Product mix; Production planning- and scheduling; Resource allocation; Simulation.; DES; Läkemedelsindustrin; Optimering; Produkt mix; Produktionsplanering- och schemaläggning; Resursfördelning; Simulering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the optimisation of production planning- and scheduling in a pharmaceutical facility using DES.Research questions: “How can DES be used to achieve flexibility and efficiency in a pharmaceutical facility?” and “How can DES be used to increase efficiency of the resource allocation in a pharmaceutical facility?”Methodology: This study has been compared to a deductive- and a quantitative research approach where a process simulation has been modelled. LÄS MER

 4. 4. Optimization and Characterization of Luminescent Materials for the ESS Proton Beam Imaging System

  M1-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Emelie Wiklund; Anton Järild; [2021]
  Nyckelord :Chemical Engineering; Luminescent materials; Cr-doped Alumina; Proton Beam Imaging System; ESS; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Spallation sources such as European Spallation Source (ESS) produces neutrons by bombarding high-energy protons onto the target wheel. To determine the location of the proton beam a Proton Beam Imaging (PBI) system will be installed. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning Algorithm for Classification of Breast Ultrasound Images

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Jennie Karlsson; Jennifer Ramkull; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common type of cancer worldwide and the incidence is increasing. Women in low- and middle-income countries have a high mortality to incidence ratio mainly due to a lack of resources and organized health-care. LÄS MER