Sökning: "c rydén"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden c rydén.

 1. 1. It's A(c)crual World

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jack Rydén; Oskar Åkesson; Filip Angerlöv; [2022]
  Nyckelord :Accrual Earnings Management; Principle-based Accounting; Discretionary Accruals; CEO-changes; Stockholm Stock Exchange; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: It’s A(c)crual World Seminariedatum: 3 juni 2022 Kurs: FEKH69, Examensarbete på kandidatnivå i redovisning. 15 Högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Fair of Attraction? A quantitative study of the effect of recruiter friendliness and unfriendliness on perceived employer and organizational attractiveness among university students

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emelie Rydén; Emma Folkow Renberg; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; Employer attractiveness; Organizational attractiveness; Recruiter behavior; Career fair;

  Sammanfattning : Devoting effort to being an attractive employer has become crucial for organizations and it has gained focus both in the industry as well as in research. Thus, employer branding processes such as early recruitment activities present a critical opportunity to attract future talent. LÄS MER

 3. 3. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 4. 4. Språkriktighet eller substans? : en studie i bedömning av nationella prov i svenskämnets skriftliga framställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Frej Rydén; [2017]
  Nyckelord :Bedömning; marginalisering; programstudier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den hypotes som detta arbete utgår från är att lärare tenderar att bedöma elever utifrån olika bedömningsaspekter, beroende på vilket program eleverna går på. Detta grundar sig i att tidigare forskning har visat att en marginalisering av elever på yrkesförberedande program är påtaglig utifrån ett undervisningsperspektiv, då dessa elever tenderar att tilldelas mindre kognitivt krävande uppgifter, primärt baserat på lärarnas förutfattade meningar om deras förmågor. LÄS MER

 5. 5. Hur effektiv och säker är kombinationen av sofosbuvir och velpatasvir mot kronisk hepatit C-infektion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Björn Rydén; [2017]
  Nyckelord :Hepatit C; sofosbuvir; velpatasvir;

  Sammanfattning : Around 130-150 million people are chronically infected with hepatitis C-virus today. Personal suffering and great societal costs aside, this also causes around 400 000 deaths every year due to complications. LÄS MER