Sökning: "c södertörns högskola ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden c södertörns högskola ekonomi.

 1. 1. Tillval och anpassning : kundens valmöjligheter vid köp av nyproducerad bostadsrätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Robert Andersson; Pierre Gardell; [2011]
  Nyckelord :Tillval; Bostadsmarknaden; Bostadsbranschen; HSB Bostad AB; JM AB; NCC Housing; Skanska Nya Hem AB;

  Sammanfattning : Background: The real estate market has previously been subsidized by the government. The construction has been characterized by standardization and large scale complex. In the current situation there are other conditions on the real estate market, subsidies do not occur at the same degree and the market is more competitive. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstruktur : Skuldsättningsgrad och avkastning hos svenska finansbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mathias Iversen; Christian Ericson Ericson de la Rosa; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a time when economic crises relieving one another, it is especially interesting to study how companies choose to finance their operations. Since there is a lack of studies that include banks, and their capital structures, with the rest of the finance market, it is uncertain whether the theories of capital structure are applicable. LÄS MER

 3. 3. Television Series and Tourism : Impacts of a television series on its screened location and the relationship between the film production and the location

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Yeliz Karadag; [2011]
  Nyckelord :tourism; film tourism; television series; Seferihisar; Kavak Yelleri;

  Sammanfattning : Film tourism is a widely growing phenomenon with various benefits the filmed location can take advantage of. This study examines the impacts of a Turkish television series named Kavak Yelleri on its screened location, a Turkish Aegean Seaside town named Seferihisar. LÄS MER

 4. 4. Finansmarknadens reaktioner på naturkatastrofer förorsakade av enskilda bolag : En eventstudie av katastrofen i den Mexikanska golfen 2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Juan Moya; Johannes Östlund; [2010]
  Nyckelord :Event study; Efficient Market Hypothesis; Random Walk; Herd Behavior; Abnormal revenue; Trading volume; Oil Gas sector; BP; Industry analysis; Natural disaster.; Eventstudie; Effektiva Marknadshypotesen; Random Walk; Flockbeteende; Abnorm avkastning; Tradingvolym; Olja Gas sektorn; BP; Sektor analyser; Naturkatastrof .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 20:e april 2010 inträffade en explosion på BP:s oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen. Explosionen uppstod på grund av metangas som under högt tryck expanderade på plattformen och sedan antändes. LÄS MER

 5. 5. Hedgefonder som alternativ investering : Kvantitativ studie av hedgefonders prestationer för perioden 30 september 2003 till 30 september 2008

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Stefano Collén Petralia; Omar Abdirahman; [2009]
  Nyckelord :Hedgefonder; riskjusterad avkastning; portföljteori; marknadsportföljen; alternativa investeringar;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Hedgefonder som alternativ investering – Kvantitativ studie av hedgefonders prestationer för perioden 30 september 2003 till 30 september 2008Ämne/Kurs: Företagsekonomi C, kandidatuppsats, inriktning finansieringFörfattare: Stefano Collén Petralia och Omar AbdirahmanHandledare:Åke BertilssonNyckelord: Hedgefonder, riskjusterad avkastning, portföljteori, marknadsportföljen, alternativa investeringarSyfte: Syftet är att undersöka hur hedgefonders historiska prestationer är i jämförelse med aktiemarknaden, med hänsyn till dess avkastning, risk och dess korrelation med aktiemarknaden. Detta för att se om investerare kan använda hedgefonder som ett komplement i investerarnas marknadsportfölj för att sänka risken och höja den riskjusterade avkastningen. LÄS MER