Sökning: "c socialt arbete funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden c socialt arbete funktionshinder.

 1. 1. Psykiskt funktionshindrades möjligheter till arbete/sysselsättning : En kvalitativ studie som på lokal nivå undersöker stöd- och hjälpinsatser och dilemman som kan uppstå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Hallin; Beatrice Bergström; [2015]
  Nyckelord :psykiskt funktionshinder; sysselsättning; arbete;

  Sammanfattning : Betydelsen av att ha ett arbete är något som ofta betonas i samhället men ändå finns det många som står utanför arbetsmarknaden, bland annat funktionshindrade. Forskning visar att av alla funktionshindrade är de med psykiskt funktionshinder de som har lägst sysselsättningsgrad. LÄS MER

 2. 2. Inte annorlunda på teatern: En kvalitativ studie om normalitet och annorlundahet i teaterarbete

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annika Aspholm; [2010-11-01]
  Nyckelord :Teater; normalitet; cripteori; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie med en deduktiv ansats där syftet är att undersöka vad begreppen normalitet/ annorlundahet, funktionsnedsättning/ funktions¬¬fullkomlighet innebär i arbetet på en teater där skådesplare med intellektuell funktionsnedsättning arbetar. Avsikten är att besvara följande frågeställningar om teaterverksamheten:  De olika individernas motiv för teaterarbetet? Mål med teaterarbetet för de olika individerna? Vad är möjligt och vari ligger begränsningarna för teaterarbetet?Materialinsamlingen har gjorts genom kvalitativ forskningsintervju och analysen har gjorts med begrepp hämtade från cripteori; Funktionsfullkomlighet/funktionsnedsättning, normalitet/ annorlundahet och normaten. LÄS MER

 3. 3. ”Utmanande föräldraskap” - En undersökning av Familjestödsenhetens föräldrautbildning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Icca Jannert; [2010-08-13]
  Nyckelord :Föräldraskap; inlärningssvårigheter; neuropsykiatriska funktionshinder; föräldrautbildning;

  Sammanfattning : Studien belyste en föräldrautbildning som ges av Familjestödsenheten i Göteborg till föräldrar som har barn med inlärningssvårigheter. Syftet var att undersöka hur föräldrar som har gått kursen beskriver den, 6 månader efteråt och vad kursen hade för inverkan på dem i beskrivningen av deras föräldraförmågor. LÄS MER

 4. 4. Hur tillgänglighet till hjälpmedel kan tillgodose individuella behov av delaktighet och självständighet. En kvalitativ studie om IT-baserade hjälpmedel för kognitiva funktionsnedsättningar.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Noblía; Petra Wåhlstedt; [2010-08-12]
  Nyckelord :IT-baserade hjälpmedel; självständighet; delaktighet; tillgänglighet; psykiska funktionshinder; kognitiva funktionsnedsättningar; empowerment;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur IT-baserade hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan vara en resurs och ett medel för att uppnå större självständighet och delaktighet. Uppsatsen behandlar vilka hinder eller möjligheter det kan finnas för ett IT-baserat hjälpmedel att nå ut till individen. LÄS MER

 5. 5. ”I will achieve my goals where I wanna go” - En kvalitativ etnografisk studie om delaktighet och hopp för personer med funktionshinder i Sydafrika.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Veronica Schnitzer; Maria Thyr; [2009-08-28]
  Nyckelord :disability; hope; participation; day-care; South Africa;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to explore what participation and hope means for persons with disabilities living in an institution called Horizon House, in Stellenbosch South Africa. The aim has also been to discover the South African approach to disability and how Horizon House fits into this approach. LÄS MER