Sökning: "c socialt arbete kurator"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden c socialt arbete kurator.

 1. 1. Hur uppfattar kuratorer sin roll i den psykiatriska vården och hur väl förberedda kände de sig för uppgiften : En kvalitativ intervjustudie om kuratorer inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sonia Bajo; [2016]
  Nyckelord :Kurator; Psykiatri; Yrkesroll; Rollteori; Psykoterapi; Terapeutisk allians;

  Sammanfattning : I Sverige saknar kuratorer som yrkesgrupp ännu en specifik legitimation och därmed en skyddad yrkestitel. Det kan därför förväntas att kuratorsrollen är diffust definierad på många arbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. ADHD-utredningar : En kvalitativ studie med fokus på utredningars säkerställande av diagnosen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Louise Holmgren; Sofia Idström; [2011]
  Nyckelord :Socialt arbete; ADHD; Utredningar; Kurator; Normalisering;

  Sammanfattning : MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete   ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs   HANDLEDARE: Catarina Lundström   ABSTRAKT: År 2010 beräknades 5 % av svenska skolungdomar ha diagnosen ADHD. Den höga frekvensen av diagnosen och debatten som förts kring den visar på behovet av att granska diagnosen grundligare. LÄS MER

 3. 3. Lyssnar ni?! -En kvalitativ studie om sjukhuskuratorers användning av strategier i teamsammanhang.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Pernilla de Wit; Sandra Eriksson; [2010-08-12]
  Nyckelord :Förhandling; kurator; teamarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att ta reda på om sjukhuskuratorerna använder sig av förhandlingsstrategier i förhållande till de andra yrkeskategorierna, för att lyfta fram sin yrkesspecifika bedömning av en patient i behandlingsteamet. Om så var fallet, ville vi även ta reda på vilka strategier det är. LÄS MER

 4. 4. Kuratorn i teamarbete – en kvalitativ studie av sjukhuskuratorers upplevelse av sin yrkesroll, det psykosociala arbetet samt möjligheter och hinder i teamarbetet.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktoriya Gustafsson; Linda Lannebris; [2010-08-12]
  Nyckelord :hälso- och sjukvård; interprofessionell samverkan; kurator; psykosocialt arbete; teamarbete; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att beskriva och undersöka hur sjukhuskuratorn upplever sin yrkesroll i teamarbetet inom neuropsykiatrin. Vi vill vidare beskriva och undersöka vilken betydelse sjukhuskuratorn upplever att det psykosociala arbetet har i teamarbetet inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Att skänka möjlighet till föräldraskap. En beskrivning av den metod som används vid psykosocial utredning av ägg- och spermadonatorer.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Aldén Dahlqvist; [2010-03-22]
  Nyckelord :Kurator; donator; metod; psykosocial utredning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva den metod som används av professionella vid den psykosociala utredning som görs av ägg- och spermadonatorer. Studiens syfte var att samla in kunskap och erfarenheter för att sammanställa dessa till en metod. Uppsatsen har en deskriptiv ansats och syftar inte till att jämföra kunskap och erfarenheter. LÄS MER