Sökning: "c socialt arbete miun"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden c socialt arbete miun.

 1. 1. C- uppsats : Professionellas arbete med barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Lundberg; Sofia Widelund; [2012]
  Nyckelord :Psykisk sjukdom; psykisk ohälsa; föräldrar; barn; utbildning; framtid; professionellt arbete; ansvar; utveckling.;

  Sammanfattning : Professionella har svårt att upptäcka barn till psykiskt sjuka och får på så sätt svårt att informera barnen om vad det innebär att ha en psykiskt sjuk förälder samt att ge hjälp och stöd. Samverkan mellan organisationer runt dessa barn är svag av många olika anledningar såsom tystnadsplikt och sekretess. LÄS MER

 2. 2. ADHD-utredningar : En kvalitativ studie med fokus på utredningars säkerställande av diagnosen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Louise Holmgren; Sofia Idström; [2011]
  Nyckelord :Socialt arbete; ADHD; Utredningar; Kurator; Normalisering;

  Sammanfattning : MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete   ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs   HANDLEDARE: Catarina Lundström   ABSTRAKT: År 2010 beräknades 5 % av svenska skolungdomar ha diagnosen ADHD. Den höga frekvensen av diagnosen och debatten som förts kring den visar på behovet av att granska diagnosen grundligare. LÄS MER

 3. 3. Riskbeteende och sociala nätverk : Spridningen av blodburna infektionssjukdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Natasja Yman; Ronny Dahlberg; [2011]
  Nyckelord :HIV* HCV* Social networks* Social norms*;

  Sammanfattning : Blood-borne infectious diseases such as Human Immunodeficiency Virus (HIV)and Hepatitis C Virus (HCV) spread when the addicts share needles and injecting equipmentwithin contact networks. A quantitative cross-sectional study was conducted in Winnipeg,Canada in December 2003 - September 2004. LÄS MER

 4. 4. Barnmisshandel- anmälningsplikt bland förskolelärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Pettersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MITTUNIVERSITETET Institution för socialt arbetet   ÄMNE: Socialt arbete, C- kurs HANDLEDARE: Sofie Ghazanfareeon Karlsson   SAMMANFATTNING Barnmisshandel finns och har funnits i alla tider och i de flesta kulturer. Barnmisshandel är ingen isolerad företeelse, oftast finns ett mönster av problem, som handlar om individen, familjen, samhället och kulturella värderingar. LÄS MER

 5. 5. Röda Korset : En analys av socialt arbete utifrån Erik Blennbergers teori- avantgarde, komplement, ersättning eller alternativ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tuva Öste; [2010]
  Nyckelord :Socialt arbete; Frivilliga Organisationer; Röda Korset; Avantgarde; Ersättning; Alternativ och Komplement;

  Sammanfattning : MITTUNIVERSITET Institutionen för Socialt Arbete         Ämne: Socialt arbete, C-kurs Handledare: Ingrid Byberg     Sammanfattning: Syftet med denna studie var att titta närmare på Röda korsets sociala arbete i förhållande till Erik Blennbergers teori. Tolkningsmetod har varit hermeneutisk med en kvalitativ ansats. LÄS MER