Sökning: "c socialt arbete självmord"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden c socialt arbete självmord.

 1. 1. Möte med äldre som inte vill leva - En kvalitativ studie av hur omsorgspersonal bemöter suicidala äldre

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tove Svantesson; Hanna Östman; [2009-07-01]
  Nyckelord :suicid självmord; äldre; omsorgspersonal; bemötande och stöd;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: I bland annat media har man under den senaste tiden uppmärksammat flera äldre människor som valt att ta sina liv. Vårt syfte har därför varit att undersöka och beskriva hur omsorgspersonal inom olika verksamheter bemöter suicidala äldre och ta reda på vilka kunskaper de har kring denna problematik och hur dessa har omsatts i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av suicidalitet bland ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Sandra Brisenman; [2009]
  Nyckelord :Ungdomar; suicidalitet; självmord; förklaringsmodeller;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I den här C-uppsatsen är syftet att beskriva och analysera olika potentiella förklaringsmodeller till suicidalitet bland ungdomar. Suicidalitet är ett sammanfattande begrepp för återkommande självmordstankar, självmordsförsök samt fullbordade självmord. Fokus här ligger på självmord bland ungdomar. LÄS MER