Sökning: "c socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 610 uppsatser innehållade orden c socialt arbete.

 1. 1. Gräsrotsbyråkrati - en biståndshandläggares vardag : Konsten och svårigheten att navigera mellan tolkning av begrepp, lagar och resurser och de äldres bästa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Bull; Jeanette Berg; [2022]
  Nyckelord :elderly; social work; need assessment; autonomy; case manager; living standards; swedish social politics; assistance officer; municipal elderly care; self-government; socialt arbete; systemteori; kommunalt självstyre; skälig levnadsnivå; biståndshandläggare; behovsbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om biståndshandläggare inom äldreomsorg upplever att kommunens egna riktlinjer försvårar deras möjligheter att följa aktuell lagstiftning och nationella regelverk, samt i vilken mån detta kan skapa hinder för uppfyllandet av en skälig levnadsnivå. I studien har fyra biståndshandläggare blivit intervjuade från två olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. Preventive and supportive measures towards the abandonment of Female Genital Mutilation/Cutting : A Minor Field Study in The Gambia

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Agi Ramou Jeng; Shewit Mulugeta; [2022]
  Nyckelord :Female Genital Mutilation Cutting; FGM C; Gender-based violence; Gender equality; The Gambia;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how advocacy workers from different governmental and non-governmental organisations work with female genital mutilation/cutting (FGM/C) and gender equality in The Gambia. We further examined their experienced difficulties and the provided support to women exposed to FGM/C. LÄS MER

 3. 3. VÅRDNADSHAVARES VÅLD OCHDESS PÅVERKAN PÅ BARN : EN STUDIE BASERAD PÅ SJÄLVBIOGRAFIER SKRIVNAAV MÄNNISKOR SOM BLIVIT UTSATTA FÖR VÅLDUNDER BARNDOMEN.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julia Wyrwal; [2022]
  Nyckelord :Children; abuse; mental health; physical health; self-image; emotions; Barnmisshandel; våld; anknytning; relationer; fysisk hälsa; psykisk hälsa; känsloliv; självbild; stress; ovärdighet; risk; skydd;

  Sammanfattning : According to Article 19 of the Convention on the Rights of the Child, “Children shall be protected against all forms of physical or psychological violence, harm or abuse, neglect or negligent treatment, abuse or exploitation, including sexual abuse. However, this is not followed up as studies show that violence against children is a major public health issue and causes major consequences for many involved such as the individual child, the relatives and society, according to Jernbro, C & Landberg, Å (2020) in their report. LÄS MER

 4. 4. Polarisering mellan vaccinerade och ovaccinerade mot C-19  

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Natalya Bushueva; [2022]
  Nyckelord :: discrimination and unvaccinated; unvaccinated stigma; vaccine opponents; vaccination; vaccintveksamma; covid-19; moralpanik;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2020 deklarerade WHO att en pandemi av Covid-19 rådde. Som en följd av det införda vaccinationskravet uppstod en stark polarisering i samhället mellan ovaccinerade och vaccinerade människor. Dilemmat: individens egna val gentemot samhällets påtryckningar. LÄS MER

 5. 5. Tryggheten som stressar - stress och stresshantering bland unga vuxna - tidigare ensamkommande barn med rötter i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zobin Abdullah; Hussein Jafari; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee minors; stress; stress management; family; oral interaction; Ensamkommande; stress; stresshantering; familj; språklig interaktion;

  Sammanfattning : Individer som kommit till Sverige som ensamkommande barn möter olika svårigheter. I tidigare forskningsansatser har fokus lagts på ensamkommandes tidigare erfarenhet av våld och krig samt betydelsen av socialt stöd. LÄS MER