Sökning: "c uppsats empirisk"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden c uppsats empirisk.

 1. 1. Mäklarstudenternas val - En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Söderholm; Jens Svensson; [2018]
  Nyckelord :attraktiv arbetsgivare; employer branding; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Mäklarstudenternas val – En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv. Nivå: C-uppsats för kandidatexamen i Fastighetsvetenskap vid Malmö Universitet. LÄS MER

 2. 2. Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv : En empirisk studie om resultatmanipulering för att stärka förvärvaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria a Nilsson; Elin Nygårds; [2017]
  Nyckelord :earnings management; real activity management; merger and acquisitions; accrual management; target firm; resultatmanipulering; kassaflödesmanipulering; fusioner och förvärv; onormala periodiseringar; målföretag;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv – En empirisk studie om resultatmanipulering för att stärka förvärvaren Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Maria Nilsson och Elin Nygårds Handledare: Jan Svanberg Datum: 2017 - juni Syfte: Fusioner och förvärv tillhör de viktigaste investeringsbeslutet som företag tar. Forskning har visat att resultatmanipulering kring förvärv kan leda till väsentliga ekonomiska konsekvenser på grund av de associerade överflödstransaktionerna mellan intressenter. LÄS MER

 3. 3. Det är som att gå till tandläkaren - det ska bara göras! : En komparativ studie av chefers och medarbetares förväntningar på medarbetarsamtal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :sandra björlin; malin Strengberg; [2016]
  Nyckelord :Medarbetarsamtal; förväntningar; upplevelse; relation; kommunikation; feedback;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att vi ville undersöka vilka individuella förväntningar chefer och medarbetare har på medarbetarsamtal. Vi som blivande personalvetare tyckte att detta ämne var relevant gentemot vår utbildning och efter utförd studie har vi breddat vår kunskap inom ämnet och kommer förhoppningsvis kunna ha användning av denna kompetens i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. En studie om typografins betydelse i analogt format

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nordin Angelica; [2016]
  Nyckelord :typografi; typsnitt; medieteknik; grafisk design; bokstäver; färg; form; tryck; analog; upplevelse;

  Sammanfattning : Abstract (SE)Denna uppsats är den slutliga delen på Medieproducentprogrammet vid Umeå Universitet, inklusive ett påbyggnadsår. Det vill säga att uppsatsen är en kandidatuppsat, även kallad C-uppsats. LÄS MER

 5. 5. Den försiktiga revolutionen i Latinamerika

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lekebjer; David Lopez Valdivieso Svensson; [2015]
  Nyckelord :postliberal; Latinamerika; Brasilien; Chile; Peru; konstitutioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den postliberala teorin uppkom som en kritik mot liberala teoretikers klassiska perspektiv på frihet och demokrati. C.B MacPherson argumenterade för att en högre grad av jämlikhet var nödvändigt för att verklig frihet i demokratier skulle kunna förverkligas. Phillipe C. LÄS MER