Sökning: "c uppsats enhetschef"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden c uppsats enhetschef.

 1. 1. Arbetsledning i en föränderlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Linn Larsson; Malin Hofvander; [2011]
  Nyckelord :Kontrollspann; arbetsledning; emotion;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats beskriver vi de organisations- och förändringsprocesser i välfärdssamhället som påverkat arbete inom vård och omsorg. Genom en kvalitativ studie av ett gruppboende i Halmstad studerar vi hur förändringsprocesser i välfärdssamhället påverkar enskilda verksamheter inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. Att skänka möjlighet till föräldraskap. En beskrivning av den metod som används vid psykosocial utredning av ägg- och spermadonatorer.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Aldén Dahlqvist; [2010-03-22]
  Nyckelord :Kurator; donator; metod; psykosocial utredning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva den metod som används av professionella vid den psykosociala utredning som görs av ägg- och spermadonatorer. Studiens syfte var att samla in kunskap och erfarenheter för att sammanställa dessa till en metod. Uppsatsen har en deskriptiv ansats och syftar inte till att jämföra kunskap och erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Enhetschefer för hemtjänst- En kvantitativ studie om inställningen till sitt uppdrag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Liljegren; [2009-08-28]
  Nyckelord :Enhetschef; hemtjänst; arbetstillfredställelse;

  Sammanfattning : Att vara enhetschef för dagens äldreomsorg beskrivs ofta inte var lätt. Uppdraget innebär en balansgång mellan olika förväntningar från olika aktörer som befinner sig på olika nivåer. Media rapporterar inte allt för sällan om fall av vanvård och ständiga ekonomiska besparingar inom dagens äldreomsorg. LÄS MER

 4. 4. - Det händer aldrig mig - En kartläggning av kuratorsarbetet med smittspårningssamtalet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Lindström; Sofia Segerberg; [2009-08-28]
  Nyckelord :Kurator; metodbeskrivning; smittspårning; klamydia;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundas i ett uppdrag från en enhetschef inom kvinnosjukvården. Uppsatsen syftar till att samla in och systematisera den erfarenhet och kunskap som finns i arbetet med smittspårningssamtalet hos kuratorer på olika valda enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhus. LÄS MER

 5. 5. Sydneys humanister och Göteborgs medlare - En kvalitativ studie om enhetschefers uppfattning av konflikter i samband med lönesättning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Andersson; Maria Halvarsson; [2009-03-12]
  Nyckelord :konflikt; ; konflikthantering; kommunikation; enhetschef; ledarstil; konfliktstil; Göteborg; Sydney;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar enhetschefers uppfattning av konflikter i samband med lönesättning. Studien har tre syften i form av att beskriva enhetschefers uppfattning, relatera uppfattningen till olika ledarstilar, om möjligt utveckla dessa ledarstilar samt att jämföra Göteborgs och Sydneys enhetschefers uppfattning av konflikter i samband med lönesättning. LÄS MER