Sökning: "c uppsats film"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden c uppsats film.

 1. 1. Vietnamkriget i film : Mottagandet i Sverige 1978–79 av den första vågen av filmer efter krigets slut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Paulsson; [2020]
  Nyckelord :filmvetenskap; Vietnamkriget; receptionsteori; postkolonialism; filmgenre; nationell identitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan amerikanska krigsfilmer om Vietnam och det samtida mottagandet av dessa i Sverige. Frågeställningen lyder: Hur mottogs den första vågen av filmer med anknytning till Vietnamkriget som nådde de svenska biograferna 1978–79? Den historiska receptionsstudien utgår från samtida tidningsartiklar och recensioner från Kungliga Bibliotekets arkiv för svenska dagstidningar som berör åtta utvalda filmer: Hjältar (Heroes, Jeremy Paul Kagan, 1977), Rolling Thunder (John Flynn, 1977), The Boys in Company C (Sidney J. LÄS MER

 2. 2. Film i svenskämnet : En undersökning av hur filmmediet hanteras i styrdokumenten för svenskämnet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Pascal Pierre; [2019]
  Nyckelord :styrdokument; didaktik; c-uppsats; film; svenskämnet; kursplan;

  Sammanfattning : Med bakgrund att film i svenskan enligt vissa forskare fått en något efterställd, eller åtminstone särställd, ställning gentemot andra litteraturformer ser denna uppsats till att undersöka just detta. Undersökningens syftar till att utröna filmmediets position, och förändringen av denna, mellan nuvarande och äldre styrdokument för svenskämnet. LÄS MER

 3. 3. Från Rocky Balboa till Freddy Heflin : En komparativ stjärnstudie av Sylvester Stallone

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sorush Aini; [2013]
  Nyckelord :Stallone; Star Studies; action; Rocky; Stallone; filmvetenskap; stjärnstudier; Kandidatuppsats; C-uppsats; uppsats; film; Sylvester Stallone; Al Pacino; Cop Land; action;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Våld i film : En evolutionärbiologisk förklaring till vår fascination

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Felsing; [2012]
  Nyckelord :violence; film; films; cinema; film violence; Hollywood; evolution; evolutionary biology; biology; Torben Grodal; Grodal; Social constructivism; audio visual perception; brain science; mirror neurons; mirror neuron; biocultural; våld; film; filmer; filmvåld; Hollywood; evolution; evolutionärbiologi; biologi; Torben Grodal; Grodal; socialkonstruktivism; audiovisuell perception; hjärnforskning; spegelneuroner; spegelneuron; biokulturell; forskningsöversikt; c-uppsats;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen undersöker varför våld i film är så utbrett och populärt. Jag använder mig av ett evolutionärbiologiskt perspektiv, som tidigare inte använts vid filmforskning i så stor utsträckning. Istället har filmforskning och andra studier på människans beteende oftast utgått ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av förlagsrättigheter i svenska bokförlag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cathrine Gillholm; Rebecka Thyne; [2009-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:Ett bokförlags primära tillgång är deras förlagsrättigheter som ger dem tillåtelse att ge ut litteräraverk med ensamrätt. För att kunna få ett rättvisande värde på förlaget måste denna tillgång tas med iberäkningen vid förvärv. LÄS MER