Sökning: "c uppsats genus"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden c uppsats genus.

 1. 1. Ett bra ledarskap : En intervjustudie om vad skolpersonal uppfattar sombra ledarskap i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Aron Gunta; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsstil; kommunikation; motivation;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan. I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring. LÄS MER

 2. 2. Trivsel på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om faktorer för trivsel på servicenära arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kim Vidén; [2017]
  Nyckelord :Job satisfaction; social interactions; internal- and external factors.; Arbetstrivsel; sociala interaktioner; inre- och yttre faktorer.;

  Sammanfattning : The workplace is a place where many people spend a lot of their awake time. It is a place where many people have the main part of their social contexts, and because of this, it is considered relevant to investigate job satisfaction closer to gain a deeper understanding of the subject. LÄS MER

 3. 3. Det som inte talas om - en kvalitativ intevjustudie om lärares uppfattningar om en dold läroplan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Ståhl; [2015-12-07]
  Nyckelord :Den dolda läroplanen; utbildning; läraryrket; skolstruktur; genus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatten om den svenska skolan visar en negativ trend. Trots tydliga ambitioner om en ökad kunskapsbaserad och likvärdig skola verkar detta inte avspegla sig i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga individer, manliga politiker En kvantitativ studie om valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erik Svensson; Anders Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Kvinnliga; manliga; gestaltning; partiledare; gestaltningsteorin; valrapportering; valåret; jämställdhet; genus.;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnor individer, manliga politiker. En kvantitativ studie om valrörelsen 2014  Författare: Erik Svensson och Anders Karlsson  Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C-uppsats, MK032G, Hösttermin 2014 Antal ord: 9 001 Problemformulering: I Sverige är medierna den viktigaste informationskällan för att ta till sig information om politik och samhällsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Väljer män män? : en kvalitativ studie i stereotypisering och homosocialit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Moatamid; Annsofie Donoyan; [2015]
  Nyckelord :Genus; kvinnligt ledarskap; stereotypisering; homosocialitet; manlig och kvinnlig kompetens;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Väljer män män? - En kvalitativ studie i stereotypisering och homosocialitet.Nivå: C-uppsats i företagsekonomiFörfattare: Sara Moatamid och Annsofie DonoyanHandledare: Kristina Mickelsson och Pär VilhelmsonDatum: 2016-01-11Bakgrund och syfte: Tidigare forskning belyser att det saknas forskning som fokuserar på vad som ligger bakom den ojämna könsfördelningen och vilken roll rekryteringsprocessen har i detta. LÄS MER