Sökning: "c uppsats historia"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden c uppsats historia.

 1. 1. H.C Andersen en försvarare av sin tids manlighetens ideal, eller blott en vekling? : En analys över hur det manliga och maskulina idealet yttrade sig i Andersens sagor under 1840-talet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Danielsson; [2022]
  Nyckelord :Historia; manlighet; maskulinitet; homosocial konstruktion;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats granskar 8 av H.C Andersens sagor som gavs ut under 1840-talet utifrån två teorier. Den första är teorin innebär att manlighet är en homosocial konstruktion och den andra teori hävdar att skönlitteraturen ger läsaren en bild av vilka normer och värden samhället och författaren hade under den period då verket skrevs. LÄS MER

 2. 2. On the (1/2,1/2) Representation of the Lorentz Group and the Discrete CPT Symmetries

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik - Geonomgår omorganisation

  Författare :Nikolaj Skog Pirinen; [2021]
  Nyckelord :The Lorentz Group; Group Theory; Quantum Field Theory; CPT; Symmetry; Spinors; Representation Theory; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis derives the explicit form of the elements of the (1/2,1/2) representation of the Lorentz group, by actually performing a direct product of the chiral (1/2,0)- and (0,1/2)-representations. The Lorentz transformations of fourvectors are thereafter recovered from this direct-product representation, allowing the derivation of a transformation matrix between the fourvector- and direct product basis. LÄS MER

 3. 3. Abortförespråkare och kristen? : En jämförande textanalys om abort ur ett teologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Sofia Proohf; [2020]
  Nyckelord :Abort; Kristen feminism; Kvinnorätt; Systematisk teologi; Kristen etik;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag svara på frågan huruvida det går att argumentera för rätten till abort på en kristen teologisk grund? För att göra detta gör jag en jämförande textanalys mellan fyra teologer som skrivit om rätten till abort; R.C Sprouls Abortion: a rational look at an emotional issue och Frank Pavones Abolishing Abortion: How You Can Play a Part i Ending the Greatest Evil of Our Day som är emot abort och Kira Schlesingers Pro-Choice and Christian: Reconciling Faith, Politics and Justice och Margaret D. LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisning i första klass : Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Carolina Wallerström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Carolina Wallerström: Matematikundervisning i första klass; Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011. Uppsala Universitet: Inst. för idé och lärdomshistoria, c-uppsats, vårterminen 2018. LÄS MER

 5. 5. Some Nonlinear Diophantine Equations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Alexander Koronen; [2017]
  Nyckelord :Diophantine Equations; Congruences; Euclidean Domains; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis deals with some special types of Diophantine equations. Two classic cases of Fermat's equation are shown to have no nontrivial integer solutions, using two different approaches. The rest of the thesis deals with some instances of y^2=x^3+k, commonly known as Mordell's equation. In most cases, no integer solutions exist. LÄS MER