Sökning: "c uppsats historia"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden c uppsats historia.

 1. 1. Matematikundervisning i första klass : Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Carolina Wallerström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Carolina Wallerström: Matematikundervisning i första klass; Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011. Uppsala Universitet: Inst. för idé och lärdomshistoria, c-uppsats, vårterminen 2018. LÄS MER

 2. 2. Some Nonlinear Diophantine Equations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Alexander Koronen; [2017]
  Nyckelord :Diophantine Equations; Congruences; Euclidean Domains; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis deals with some special types of Diophantine equations. Two classic cases of Fermat's equation are shown to have no nontrivial integer solutions, using two different approaches. The rest of the thesis deals with some instances of y^2=x^3+k, commonly known as Mordell's equation. In most cases, no integer solutions exist. LÄS MER

 3. 3. En studie om typografins betydelse i analogt format

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nordin Angelica; [2016]
  Nyckelord :typografi; typsnitt; medieteknik; grafisk design; bokstäver; färg; form; tryck; analog; upplevelse;

  Sammanfattning : Abstract (SE)Denna uppsats är den slutliga delen på Medieproducentprogrammet vid Umeå Universitet, inklusive ett påbyggnadsår. Det vill säga att uppsatsen är en kandidatuppsat, även kallad C-uppsats. LÄS MER

 4. 4. Hur man gör praktiska övningar till en integrerad del av historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Magnus Lundstedt; [2016]
  Nyckelord :Historia; historiemedvetenhet; rollspel; historiska begrepp; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Mitt arbete i skolan i ämnet historia har ofta utgått från textbehandling som arbetsmetod. Detta kan jag som lärare uppleva som oinspirerande och enformigt, och liknande respons har jag fått från elever. LÄS MER

 5. 5. Kungsparkens historia : Malmös första offentliga park

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elisabet Jakab; [2015]
  Nyckelord :Kungsparken; Malmös första offentliga park; A. C. Holm; Borgmästare Malmborg; Slottsparken;

  Sammanfattning : Min förhoppning är att denna uppsats kan bidra till att man framöver är noggrannare med att göra en djuplodande förundersökning av parker innan man gör tillägg och radikala förändringar på en så betydelsefull plats som Kungsparken, och att det visas respekt för historien. Jag tror att noggrannare dokumentation över vilka åtgärder som görs i en park, och varför de görs, kan förhindra att onödiga och opassande ingrepp görs i våra parker. LÄS MER