Sökning: "c uppsats i fysik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden c uppsats i fysik.

 1. 1. En studie om typografins betydelse i analogt format

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nordin Angelica; [2016]
  Nyckelord :typografi; typsnitt; medieteknik; grafisk design; bokstäver; färg; form; tryck; analog; upplevelse;

  Sammanfattning : Abstract (SE)Denna uppsats är den slutliga delen på Medieproducentprogrammet vid Umeå Universitet, inklusive ett påbyggnadsår. Det vill säga att uppsatsen är en kandidatuppsat, även kallad C-uppsats. LÄS MER

 2. 2. Muntlig diskussion och argumentation inom fysik - en fallstudie

  C-uppsats,

  Författare :Erik Ivarsson; [2010]
  Nyckelord :Naturvetenskap; fysik; lärande; muntlig undervisni;

  Sammanfattning : SammanfattningMitt syfte med denna uppsats är att beskriva ett fall där elever får diskutera och argumentera ifysikundervisningen och föra ett resonemang om vad detta kan betyda. Vilken möjlighet till lärande ges? Vidarekan påpekas att studien är aktuell då man 010 infört nationella prov i naturvetenskap (biologi, kemi och fysik)för grundskolans årskurs 9, där en del av provet är laborativ vilket innebär att eleverna får utföra ennaturvetenskaplig undersökning (Skolverket), en undersökning som kan liknas vid min studie där en uppgiftbestår i att eleverna skall föreslå ett experiment för att kunna fastställa ett svar. LÄS MER

 3. 3. Vilken betydelse har kontexten för matematikundervisningen i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik

  Författare :Jenny Olsson; [2007]
  Nyckelord :förskola; kontext; matematik; pedagoger; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats var att studera användningen av matematik i förskolan och undersöka vilka kontexter som påverkar pedagogerna att använda matematik i den dagliga verksamheten. I undersökningen besvarade 52 pedagoger från fyra förskolor i en mellansvensk kommun enkäter. LÄS MER