Sökning: "c uppsats kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c uppsats kriminalitet.

 1. 1. Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adem Ajan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Criminality; Motivations; Ex. criminals; KRIS; Socialt arbete; Kriminalitet; Drivkrafter; Före detta kriminella; KRIS;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Det förgängliga verket - En studie om graffitikonstnärens respekträtt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnéa Ljungar Chapelon; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Intellectual property law; upphovsrätt; ideella rättigheter; respekträtten; moral rights; droit au respect; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Graffiti är en mycket gammal konstart som länge associerats med kriminalitet men som på senare tid kommit att erkännas som en etablerad konstart. Graffitikonstverk blir dock ofta föremål för ändring eller förstörelse och har därför ansetts vara av naturen förgängliga verk. LÄS MER

 3. 3. Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karen Arandia; Katarina Axelsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik Författare: Karen Arandia & Katarina Axelsson Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 poäng Ht 2010     Sammanfattning Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare uppfattar 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) och ungas problematik i förhållande till denna, utifrån ett genusperspektiv. Detta utifrån intervjuer med fem socialsekreterare som besitter erfarenhet gällande paragrafen. LÄS MER

 4. 4. ”Dom vill att jag ska få ordning på mitt liv” – Institutionsplacerade ungdomars berättelser om vägen till placeringen, sig själva och sin livssituation.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lovisa Ekelin; Emelie Norgren; Anna Walka; [2009-08-31]
  Nyckelord :Ungdomar; Institution; Placering; livssituation; förändring;

  Sammanfattning : Varje år blir tusentals barn och ungdomar placerade för vård och behandling utanför det egna hemmet. Trots att en placering på institution eller i ett familjehem innebär ett omfattande ingrepp i de ungas liv finns det idag mycket lite forskning inom området som utgår ifrån de ungas perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Frivårdens dubbla ansikte – klienters erfarenheter av övervakning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carin Hedén; [2009-08-31]
  Nyckelord :Frivården; kriminalvården; övervakning; klientperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om klienter med lång erfarenhet av övervakning upplever att kontakten med frivården har haft någon betydelse för dem i deras liv. För att besvara detta har fyra kvalitativa intervjuer med män som har lång erfarenhet av övervakning genomförts. LÄS MER