Sökning: "c uppsats psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden c uppsats psykisk ohälsa.

 1. 1. C- uppsats : Professionellas arbete med barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Lundberg; Sofia Widelund; [2012]
  Nyckelord :Psykisk sjukdom; psykisk ohälsa; föräldrar; barn; utbildning; framtid; professionellt arbete; ansvar; utveckling.;

  Sammanfattning : Professionella har svårt att upptäcka barn till psykiskt sjuka och får på så sätt svårt att informera barnen om vad det innebär att ha en psykiskt sjuk förälder samt att ge hjälp och stöd. Samverkan mellan organisationer runt dessa barn är svag av många olika anledningar såsom tystnadsplikt och sekretess. LÄS MER

 2. 2. Ensamkommande barn - en kvalitativ undersökning om de ensamkommande barnens situation och psykiska hälsa

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Larsson; Åsa Nyberg; [2009-08-25]
  Nyckelord :ensamkommande barn; psykisk ohälsa; kris; trauma;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker ensamkommande barns situation med särskilt fokus på psykisk hälsa. Antalet ensamkommande barn har sedan 2005 ökat markant. År 2008 tog Sverige emot 1510 barn som kom utan föräldrar. Trots denna höga siffra är gruppen relativt obelyst i Sverige idag. LÄS MER

 3. 3. Utmattningssyndrom – ett kvinnligt inifrånperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ferdous Ahmed Atta; Annabell Bomholt; Jenny Eriksson; [2007-05-28]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Stress; Kvinnor; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att undersöka kvinnors upplevelser av psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom/depression och vad de anser är viktigt när det gäller återhämtningsprocesser och rehabilitering. Frågeställningar: Vilka subjektiva upplevelser har kvinnorna av utmattnings¬syndrom/depression? Vilken rehabilitering har respondenterna fått, vilka behov har eller har de haft samt har dessa blivit tillgodosedda? Vilka faktorer och processer kan respondenterna i efterhand se har bidragit till deras utmattningstillstånd? Kan det finnas andra faktorer såsom yrke eller i nätverket runtomkring såsom familj, släkt och vänner som kan spela in? Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod för vår undersökning, där vi intervjuat tio kvinnor med utmattningssyndrom. LÄS MER

 4. 4. Samverkan : Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Jonas Jonsson; Peter Fornander; [2006]
  Nyckelord :Missbruk; psykisk ohälsa; samverkan; psykiatri; socialtjänst;

  Sammanfattning : ABSTRACTVäxjö universitetInstitutionen för pedagogikPedagogik med inriktning mot ungdoms –och missbrukarvård, C- uppsats 10 pTitel Samverkan. Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos.Eng. Titel Co-operation. LÄS MER

 5. 5. Bemötande av flickor med självskadebeteende : – Professionella behandlare beskriver mötet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Charlotte Asp; Kim Söderlund; [2006]
  Nyckelord :Bemötande; självskadebeteende; behandling; flickor;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats har varit att belysa bemötandet av flickor med självskadebeteende. Utifrån litteraturen har det varit svårt att studera vårt ämne, eftersom det har gjorts få undersökningar kring problematiken och det har varit svårt att finna en självklar definition på det vi har studerat. LÄS MER