Sökning: "c uppsats psykosocialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden c uppsats psykosocialt arbete.

 1. 1. Att skänka möjlighet till föräldraskap. En beskrivning av den metod som används vid psykosocial utredning av ägg- och spermadonatorer.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Aldén Dahlqvist; [2010-03-22]
  Nyckelord :Kurator; donator; metod; psykosocial utredning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva den metod som används av professionella vid den psykosociala utredning som görs av ägg- och spermadonatorer. Studiens syfte var att samla in kunskap och erfarenheter för att sammanställa dessa till en metod. Uppsatsen har en deskriptiv ansats och syftar inte till att jämföra kunskap och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Den professionella hjälpprocessen – metoder och teorier för sjukhuskuratorns arbete

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Lidén; [2009-08-31]
  Nyckelord :Kurator; metod; teori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Om sjukhuskuratorns yrkesroll och funktion råder det en generell osäkerhet och oklarhet. Det finns således ett påtagligt behov av att klarlägga och definiera detta arbete. Denna uppsats avser därför att beskriva kuratorns arbete inom inriktningen för reumatologi samt att undersöka den metodiska aspekten av denna verksamhet. LÄS MER

 3. 3. - Det händer aldrig mig - En kartläggning av kuratorsarbetet med smittspårningssamtalet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Lindström; Sofia Segerberg; [2009-08-28]
  Nyckelord :Kurator; metodbeskrivning; smittspårning; klamydia;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundas i ett uppdrag från en enhetschef inom kvinnosjukvården. Uppsatsen syftar till att samla in och systematisera den erfarenhet och kunskap som finns i arbetet med smittspårningssamtalet hos kuratorer på olika valda enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhus. LÄS MER

 4. 4. Substitutionsbehandling-En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på substitutionsbehandling

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Andersson; Amalia Falk; Eva Severin; [2008-06-10]
  Nyckelord :klient; heroin; metadon; sociala problem; etik;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den hätska debatt som har förts angående substitutionsbehandling, var syftet med vår uppsats att undersöka och beskriva de professionellas inställning till substitutionsbehandling av heroin-missbrukare ur ett etiskt perspektiv. Vi ville även undersöka de professionellas syn på socialstyrelsens riktlin-jer och kriterier beträffande substitutionsbehandling. LÄS MER

 5. 5. Hur man hjälper i den tysta sorgen – en kvalitativ studie om hur kuratorn arbetar med patienter som fått tidiga missfall.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Gudmundsson; Madeleine Hall; [2008-01-24]
  Nyckelord :kris; kurator; missfall; metodbeskrivning;

  Sammanfattning : Uppsatsen är ett uppdrag av en enhetschef inom kvinnosjukvården. Syftet är att beskriva hur kuratorerna arbetar med patienter som fått tidiga missfall. LÄS MER