Sökning: "c uppsats specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden c uppsats specialpedagogik.

 1. 1. Expectations on teachers working at a special school with mentally handicapped children

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anncharlotte Pregler; Dag Simmingskiöld; [2011]
  Nyckelord :gymnasiesärskola; utvecklingsstörning; skolutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Förväntningar på lärare i gymnasiesärskolan, en studie inom ett gymnasieförbund sett ur olika perspektiv. (Expectations on teachers working at a special school with mentally handicapped children A study seen out of different perspectives). LÄS MER

 2. 2. Inkludering i förskolan - Pedagogers tankar om möjligheter och svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Bauer; Petra Johansson; [2011]
  Nyckelord :Integrering; Inkludering; Exkludering; Förskola; Pedagog; Barngrupp;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Inkludering i förskolan - Pedagogers tankar om möjligheter och svårigheter Inclusion in pre-school – Teachers’ thoughts about actabilities and difficulties. Författare: Petra Bauer och Petra Johansson Typ av arbete: C-uppsats 15 högskolepoäng Handledare: Kristian Lutz, Examinator: Marie Leijon Kurs: förberedande kurs i specialpedagogik, Malmö högskola Datum: 29 mars, 2011 Syfte Vi vill med vår undersökning få en bild av på vilket sätt pedagoger i förskolan arbetar mot en ”förskola för alla” . LÄS MER

 3. 3. Elever som anses oroliga och stökiga, problem eller utmaning

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna-Lena Löf; Susanne Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; förhållningssätt; pedagogisk miljö; inkludering och exkludering; en skola för alla;

  Sammanfattning :  Stockholms UniversitetSpecialpedagogiska InstitutionenFörberedande kurs i specialpedagogik 30 p.Vt. 2009. C-uppsats. LÄS MER

 4. 4. Dyslexi - om några elever på gymnasiet har utvecklat andra strategier för inlärningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Mikael Björkman; Jan Magnusson; [2009]
  Nyckelord :dyslexi; självförtroende; gymnasiet; specialpedagogik; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Björkman, Mikael & Magnusson, Jan (2009) Dyslexi. (Dyslexia). Skolutveckling och ledarskap, 90hp. Lärarutbildningen, Malmö Högskola. LÄS MER

 5. 5. Lärande i gränslandet - Om pedagogers syn på specialpedagogik och svenska som andraspråk

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christina Hillerström Stein; Petra Ottosson Davidsson; [2009]
  Nyckelord :specialpedagogik; svenska som andraspråk; gränsdra;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det pedagogiska samarbetet ser ut mellan specialpedagogeroch svenska som andraspråkslärare. Vi har genomfört studien genom att använda oss av denhalvstrukturerade intervjumetoden samt granskat litteratur inom områdena. LÄS MER