Sökning: "c uppsats svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden c uppsats svenska som andraspråk.

 1. 1. Ordinlärning och inlärningsstrategier i några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel för SFI kurs C

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Mouchard; [2017-09-22]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; SFI; läromedel; ordinlärning; inlärningsstrategier;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning och strategier för detta inom några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel inom SFI för kurs C. Då ett rikt ordförråd är av stor vikt för en andraspråksinlärare så ställer jag mig därför här frågan om hur ordinlärning kan gå till i undervisningen för SFI kurs C och huruvida läromedlen för SFI kurs C tar upp detta i läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med polska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monika Dabrowska; [2016-07-15]
  Nyckelord :andraspråk; modersmål; SFI; kontrastiv analys; grammatiska fel;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136, 15 poängSvenska som andraspråkTermin: VT2015Handledare: Julia Prentice.... LÄS MER

 3. 3. Estetiska uttryck i undervisning inom sfi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hagström; [2016-07-07]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; svenska som andraspråk; litteracitet; autentisk språkutveckling; empowerment; risktagande;

  Sammanfattning : C-uppsats: SSA136 15 hpÄmne: Estetiska uttryck inom sfiVt 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 4. 4. Svenska - mitt nya språk. En kvalitativ undersökning om lärares och elevers uppfattning om faktorer som påverkar andraspråksinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Monika Dabrowska; Barbara Zabrzenska; [2015-03-23]
  Nyckelord :Språkets funktioner; SFI; Andraspråk; Påverkansfaktorer; Vygotskijs socialkulturella perspektiv på lärande;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har blivit alltmer mångkulturellt. På grund av olika orsaker flyttar människor till Sverige. Några vill ha ett bättre liv, några vill börja något nytt, några är tvungna att fly från sitt hemland, men det är en ny fas för dem som har kommit hit. LÄS MER

 5. 5. Vad hjälper, vad stjälper? En kvalitativ studie av faktorer som formar en flerspråkig persons identitet och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Karin Winqvist; [2014-07-01]
  Nyckelord :flerspråkighet; dentitet skonstruktion ; välbefinnande;

  Sammanfattning : C-uppsats, SSA136, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2014Handledare: Ann-Christin Randahl.... LÄS MER