Sökning: "c uppsats tidning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden c uppsats tidning.

 1. 1. Neutrala massmedier : En uppsats om den lokala valrörelsen i fyra svenska morgontidningar 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Grönlund; Joakim Zakariasen; [2014]
  Nyckelord :media; kommunalval; journalistiska ideal; objektivitet; mångfald; jämlikhet; proportionalitet; Luleå; Sundsvall; Örebro; Linköping;

  Sammanfattning : Titel: Neutrala massmedierFörfattare: Jonathan Grönlund och Joakim Zakariasen Kurs, termin och år: C-uppsats HT 14Antal ord i uppsatsen: 8947 Problemformulering och syfte: Medierna har ett demokratiskt ansvar att informera medborgarna, speciellt inför ett val. Syftet med studien är att undersöka lokala morgontidningars rapportering av den lokala valrörelsen och se hur de uppfyller de journalistiska idealen objektivitet och mångfald. LÄS MER

 2. 2. Metro och Punkt.se -en kvantitativ studie om gratistidningar-

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Klingberg; [2010-02-25]
  Nyckelord :Nyhetsvärdering; innehållsanalys; validitet;

  Sammanfattning : Titel: Metro och Punkt.se -en kvantitativ studie om gratistidningar.Författare: Anna-Karin KlingbergKurs: Uppsatsarbete 10 p i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistikoch masskommunikation vid Göteborgs universitet. LÄS MER

 3. 3. Dramat där alla är förlorare : En fallstudie av Blekinge Läns Tidnings rapportering av Rödebydramat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Sofie Hjelm; [2009]
  Nyckelord :Objektivitet; kvantitativ innehållsanalys; etik; nyhetsvärdering; Rödeby; Blekinge Läns Tidning;

  Sammanfattning : C-uppsats, 15 poängMedie- och Kommunikationsvetenskap, 61-90 poängSammanfattningSofie Hjelm, MKV 5"Dramat där alla är förlorare"-en fallstudie av Blekinge Läns Tidnings rapportering av Rödebydramat"The drama without winners"-a case study of Blekinge Läns Tidnings coverage of the Rödeby shootingHösten 2007 hamnade den lilla byn Rödeby och delar av Karlskrona kommun i fokus i landets samtliga medier. Anledningen var att en sen oktoberkväll sköt en pappa i desperation och förvirring mot en grupp pojkar som befann sig i hans trädgård. LÄS MER

 4. 4. "Den gode lärarens" förutsättningar och ansvar : En studie om de lärarfackliga medlemstidningarnas bild avlärares förutsättningar, villkor och ansvar

  C-uppsats,

  Författare : [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att diskutera föreställningar om "den gode läraren" ochvilka förutsättningar som krävs för att dessa visioner ska kunna realiseras. Hur harföreställningar om "den gode läraren" samt förutsättningar för läraryrket diskuterats i tidigareforskning och hur skrivs förutsättningarna för att "ett gott lärarskap" fram i lärarfackensmedlemstidningar, och då särskilt avseende arbetstidens användning och lärares ansvar? Vihar valt att analysera ”den gode lärarens” ansvar och förutsättningar utifrån tidigare forskningsamt genom en kvalitativ analys av artiklar i Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbundsmedlemstidningar, Lärarnas Tidning och Skolvärlden. LÄS MER

 5. 5. LÄTT ATT GÖRA RÄTT VAL? : En uppsats om den profilerade högstadieskolans kommunikation med blivande elever och deras föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Erika Cassman; [2007]
  Nyckelord :Senior level school; detached school; profile; segregation; communication; the municipality of Uppsala; Katarinaskolan; Gränbyskolan; Upsala Nya Tidning; Tidningen 1 Uppsalatidningen;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Is it easy to make the right decision? An essay about how the profiled senior level schools communicate with their future pupils and their parents. (Lätt att göra rätt val? En uppsats om den profilerade högstadieskolans kommunikation med blivande elever och deras föräldrar. LÄS MER