Sökning: "c uppsats- mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c uppsats- mänskliga rättigheter.

 1. 1. Världens första jämställda fredsavtal? : en kvalitativ innehållsanalys av det colombianska fredsavtalets potential att förbättra kvinnors situation utifrån Nussbaums kapacitetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Svanström; [2017]
  Nyckelord :fredsavtal; 2016; colombia; FARC; övergångsrättvisa; kvinnors rättigheter; kvinnligt fredsbyggande; martha c. nussbaum; kapacitetsteorin; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I november 2016 signerades ett historiskt fredsavtal mellan FARC-gerillan och Colombias regering som markerar en väg mot en fredlig lösning på den 50 år långa väpnade konflikten. Fredsavtalet är början på en ny epok av kvinnligt fredsbyggande, med mycket fokus på jämlikhet och ökat kvinnligt inflytande riktar avtalet särskilt mycket insatser för att stärka kvinnors position i Colombia. LÄS MER

 2. 2. Skiljeklausuler i kollektivavtal - en analys av Arbetsdomstolens praxis och förenlighet med europarätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Elvingsson; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; arbetsrätt; kollektivavtal; skiljeklausul; svenska modellen; oorganiserade arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For the greater part of the 20th and 21st century, collective ideology has characterized the Swedish labour market. Individual rights have been weak in relation to the associations on the labour market. The idea that everyone can get the same protection, through membership of an association, has characterized the law and enforcement. LÄS MER

 3. 3. I en rättslig limbo - Om uteslutandeklausulerna i flyktingrätten och förhållandet till principer inom mänskliga rättigheter samt det straffrättsliga förfarandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanne Svensson; [2017]
  Nyckelord :Flyktingrätt; Refugee law; Folkrätt; Public international law; Mänskliga rättigheter; Straffrätt; Uteslutandeklausuler; Exclusion clauses; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 1F in the Refugee Convention constitutes one of the so called exclusions clauses from the possibility to be recognized as a refugee and hence obtain international protection. The Article excludes asylum seekers who are suspected for serious crimes, such as war crimes and crimes against humanity, if there are serious reasons for considering that the person has committed the alleged crime. LÄS MER

 4. 4. Är all publicitet bra publicitet? : Kontroversiell kommunikation och reklamkampanjen Unhate

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Marlene Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Kontroversiellt; PR; Reklam; Provocerande; Unhate; Benetton;

  Sammanfattning : Titel:Är all publicitet bra publicitet? Kontroversiell kommunikation och reklamkampanjen UnhateNivå: Kandidatuppsats, C-nivåOmråde: Medie- och kommunikationsvetenskapFörfattare: Marlene Jakobsson, V13MKandHandledare: Jonas Jonsson, Universitetsadjunkt, Institutionen för mediestudier – JMKDatum: Uppsatsen avser utfört uppsatsarbete mellan 2013-01-30 och 2013-05-21.Syfte: Mitt syfte med denna uppsats är att lyfta fram hur konsumenter samt varumärkesexperter upplever United Colors of Benettons reklamkampanj från 2011, Unhate. LÄS MER

 5. 5. Abort i Sverige och Irland – En jämförelse mellan nationella regler samt en problematisering utifrån Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Hellström; [2013]
  Nyckelord :European Convention on Human Rights; EKMR; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Europakonventionen; Ireland; Irland; Sweden; Sverige; abortion; abort; comparative law; komparativ rätt; public international law; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks aborträtten i Sverige och Irland samt innebörden av artiklarna 2, 3, 8, 9 och 10 i Europakonventionen i förhållande till aborter. Syftet är att belysa övergripande likheter och skillnader mellan de svenska och de irländska reglerna och att diskutera hur de nationella reglerna kan förändras, för att stärka olika rättigheter och bättre harmoniera med Europakonventionen. LÄS MER