Sökning: "c uppsats- matematik i förskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden c uppsats- matematik i förskolan.

 1. 1. Pedagogernas betydelse för barns matematiska utveckling i förskolan : Med fokus på lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gisela Renman; Lena Larsson; [2015]
  Nyckelord :lärmiljö; pedagog; matematik;

  Sammanfattning : I vår utbildning Lärare mot de tidigare åren, 210 hp, har vi valt att i vår C-uppsats studera hur pedagoger arbetar med lärmiljöer för att stimulera barnens matematiska utveckling i förskolan vilket också är vårt syfte.Lärmiljöer i förskolan är ett relativt outforskat område. LÄS MER

 2. 2. MATEMATIK I FÖRSKOLAN. MED DIDAKTISKA VERKTYG.

  C-uppsats,

  Författare :Anna Bengtsson; Skapande verksamhet för tidigare åldrar Matematik; [2011]
  Nyckelord :Matematik; förskolan; lpfö 98; didaktiska verktyg; ;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING:Enligt de två senaste PISA-undersökningarna som har gjorts över 15-åringarsmatematikkunskaper, blir Sveriges ungdomar sämre på matematik. Inledningsvis ställer jagmig frågorna: Hur ska Sverige vända den sjunkande trenden inom ämnet matematik? Vadbehövs, är det andra undervisningsformer eller didaktiska medel som behövs? Syftet med denna uppsats är att diskutera varför det är viktigt med matematik redan iförskolan, och hur man som pedagog kan arbeta med att synliggöra matematiken för barnen. LÄS MER

 3. 3. Matematik i förskolan

  C-uppsats,

  Författare :Ulrika Hom; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningMot bakgrund av läroplanens nya krav som träder i kraft 1 juli 011, är syftet med denna uppsats att ge pedagogerverktyg i vardagsarbetet för att kunna väva in matematik på ett meningsfullt och lustfyllt sätt.Mitt syfte är att inspirera och motivera pedagoger i förskolan att se sin verksamhet som en del av detsammanhängande utbildningssystemet, ge dem verktygen att kunna genomföra enklare aktiviteter som synliggörmatematiken, delge tankar kring möjligheterna med språkbruket samt kunskap kring vad som utgörgrundläggande taluppfattning och ett sätt att mäta detta i barngruppen. LÄS MER

 4. 4. Vilken betydelse har kontexten för matematikundervisningen i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik

  Författare :Jenny Olsson; [2007]
  Nyckelord :förskola; kontext; matematik; pedagoger; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats var att studera användningen av matematik i förskolan och undersöka vilka kontexter som påverkar pedagogerna att använda matematik i den dagliga verksamheten. I undersökningen besvarade 52 pedagoger från fyra förskolor i en mellansvensk kommun enkäter. LÄS MER