Sökning: "c vårdvetenskap sjuksköterskan"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden c vårdvetenskap sjuksköterskan.

 1. 1. Omvårdnad vid hypotermi : En litteraturstudie om hur sjuksköterskan förebygger och vårdar patienter med accidentell hypotermi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Khadijah Hasan; [2021]
  Nyckelord :Hypotermi; omvårdnad; temperatur; trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Accidentell hypotermi är ett tillstånd där kroppstemperaturen oavsiktligt understiger 35 °C. Hypotermi kan delas in i lindrig, måttlig och grav hypotermi, alla tre stadier medför livshotande komplikationer för patienten. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter med blodsmitta : -Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Eriksson; Carolina Nelson; [2019]
  Nyckelord :Blodsmitta; Erfarenheter; Kunskap; Sjuksköterska; Vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta finns över hela världen, de vanligaste är HIV, hepatit B och hepatit C. I världen lever omkring 320 miljoner människor med hepatit B eller C och cirka 30 miljoner med HIV. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med premenstruellt syndrom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sanna Berglund; Naomi Tsarfati; [2019]
  Nyckelord :Premenstrual syndrome; Experiences; Nurse; Female health; Premenstruellt syndrom; Upplevelser; Sjuksköterska; Kvinnohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Menstruationscykeln är en komplex cykel fertila kvinnor upplever varje månad. Cykeln innefattar hormonvariationer som påverkar kroppen på flera olika sätt. PMS är ett syndrom som inträffar innan menstruationsfasen av kvinnans cykel och kan pågå i upp till två veckor innan menstruation. LÄS MER

 4. 4. Ett liv med smärta. Patientupplevelsen av perifer artärsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Bjerndell; Cecilia Viamore; [2019]
  Nyckelord :Arteriell insufficiens; Claudicatio intermittens; benartärsjukdom; kritisk ischemi; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bjerndell R & Viamore C. Ett liv med smärta. Patientupplevelsen av perifer artärsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Scientific approach in clinical placement in nursing education -Phenomenographic study

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Charlotte Gillrell; [2016]
  Nyckelord :Clinical placement; nurse student; phenomenography; scientific approach;

  Sammanfattning : Gillrell, C. Vetenskapligt förhållningssätt i verksamhetsförlagd-sjuksköterskeutbildning. Fenomenografisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER