Sökning: "c- diva omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden c- diva omvårdnad.

 1. 1. Hålla traumapatienten varm – livräddande omvårdnad. - en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Petra Stale Eliasen; Martha Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli nedkyld är inte bara en obekväm upplevelse utan orsakar även störningar av vitala kroppsfunktioner redan vid en kroppstemperatur under 36˚C. Flera faktorer påverkar traumapatienten som kan leda till att denne utvecklar hypotermi. Hypotermi vid trauma ökar risken för både morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 2. 2. En varm patient : Sjuksköterskans omvårdnad och förebyggande av hypotermi i samband med dagkirurgisk operation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marita Johansson; Cathrin Jonasson; [2018]
  Nyckelord :hypothermia; pre-operative warming methods; forced-air warming; anesthesia; quality control; nursing; prevalence studies;

  Sammanfattning : Nästan alla patienter blev hypoterma före, under och efter operation. För att undvika detta vidtog sjuksköterskan olika omvårdnadsåtgärder för att minska risken för oönskad hypotermi. LÄS MER

 3. 3. Stigmatisering av personer i substitutionsbehandling : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Lundell; Amelie Monberg; [2018]
  Nyckelord :stigmatisering; substitutionsbehandling; opioidberoende; omvårdnad; livsvärldsperspektiv; psykiatrisk samsjuklighet; hepatit C; kvantitativ;

  Sammanfattning : Opioidberoende är en kronisk sjukdom, som behandlas med substitutionsbehandling för att hjälpa personen till ett drogfritt liv med en god livskvalité. Beroendesjukdomar har en hög psykiatrisk samsjuklighet. LÄS MER

 4. 4. Effekten av näringsbaserade program med syfte att förebygga och/eller behandla sår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Andreas Karlsson; Oliver Rapp; [2018]
  Nyckelord :Näringsbaserade program; sårläkning; kostillskott; omvårdnadåtgärder; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många faktorer som påverkar läkningsprocessen. Personer med svårläkta sår upplever ett lidande som negativt påverkar vardagen. Ett tillgodosett energiintag är en viktig faktor för att optimera sårläkningen. Ett näringsbaserat program kan vara ett verktyg för att behandla sår. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga hypotermi hos bukkirurgiska patienter : En systematisk litteraturöversikt och metaanalys

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lydia Benson; Emma Litström; [2017]
  Nyckelord :hypotermi; prevention; bukkirurgi; generell anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi definieras som kärntemperatur under 36,0°C. Vid anestesi störs den fysiologiska regleringen av temperatur vilket är en av orsakerna till att risken för hypotermi under operation är stor. Peroperativt sker 90 % av värmeförlusterna från huden. LÄS MER