Sökning: "c- diva omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden c- diva omvårdnad.

 1. 1. Blodsmittade patienters upplevelse av vårdens bemötande : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alicia Östergren; Olivia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Hiv; Hepatit B; Hepatit C; bemötande; omvårdnad; stigmatisering.;

  Sammanfattning : Introduktion Ordet blodsmitta definieras av en smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De huvudsakliga smittämnena är Hepatit B, Hepatit C och humant immunbristvirus (HIV). Många blodsmittade kan uppleva att de lever i ett stigmatiserat samhälle där de ses som smittsamma och sjuka. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen att bli bemött som smittsam i vården: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Junia Tenggren; Lina Alainentalo; [2020]
  Nyckelord :Hepatit C; HIV AIDS; patient; attityder; stigma.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 109 miljoner individer med HCV eller HIV/AIDS i världen. Respektive sjukdom är en blodsjukdom och smittan överförs via blod eller kroppsvätskor. De fördomar och okunskap som följer av att diagnostiseras och leva med HCV eller HIV kan leda till ett ytterligare försämrat hälsotillstånd. LÄS MER

 3. 3. Hypotermi vid kortare operativa ingrepp : Betydelsen av perioperativ omvårdnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Olsson; Elina Palmhed; [2020]
  Nyckelord :hypothermia; perioperative hypothermia; perioperative nursing; experiences; personcentered care; hypotermi; perioperativ hypotermi; omvårdnadsåtgärder perioperativt; upplevelser; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi är ett tillstånd med en kroppstemperatur ≤ 36°C som uppstår hos ca 70% av alla som opereras och ger en ökad risk för flertalet komplikationer. Enligt rekommendationer skall monitorering ske vid alla operationer längre än 30 minuter, och kroppstemperaturen bör därför alltid monitoreras perioperativt i samverkan med förebyggande interventioner. LÄS MER

 4. 4. ​Att leva med en blodsmitta – ​ur patientens perspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fadhiya Hassan; Mahtab Fard Rahmani; [2019]
  Nyckelord :Attityder​; ​Copingstrategier; Diskriminering; Hepatit C; Patientens upplevelse och Stigmatisering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur patienter med hepatit B och hepatit C upplever bemötandet av omvårdnadspersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Laestadius; Berfin Güven; [2019]
  Nyckelord :hepatitis B; hepatitis C; treatment; nursing; nurse; hepatit B; hepatit C; bemötande; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: In 2019, hepatitis is seen as one of the deadliest virus infections in the world and is seen as a global health problem. Hepatitis is a DNA-virus that can lead to chronic hepatitis and liver cirrhosis. LÄS MER