Sökning: "c- diva psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden c- diva psykologi.

 1. 1. INDIVIDUELLA IDROTTARES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SJÄLVREGLERAT LÄRANDE

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Allbrink; Rebecka Sundin; [2021]
  Nyckelord :Self-Regulated Learning; Self-Efficacy; gender; environmental condition; Self-Determination Theory; Självreglerat lärande; self-efficacy; könsidentitet; miljömässiga förutsättningar; Self- Determination Theory;

  Sammanfattning : Självreglerat lärande (SRL) har visat sig vara en användbar strategi för både idrottslig inlärning och utveckling. Vilka miljömässiga förutsättningar idrottaren ges kan både främja och hämma denna utveckling, vilket få studier undersökt i en idrottslig kontext. LÄS MER

 2. 2. Inflammation och blodfetter som mediatorer för sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos äldre vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Lundmark; Jacob Radsjö; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; kognitiv funktion; inflammation; blodfetter; mediering; äldre vuxna; strukturell ekvationsmodellering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med en explorativ ansats undersöka huruvida inflammation och blodfetter kan mediera sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos äldre vuxna. Longitudinell data över ett tidsspann om nio år hämtades från The English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). LÄS MER

 3. 3. När en förälder frihetsberövas : En kvalitativ studie om hur barn-föräldrarelationenpåverkas av en förälders frihetsberövande

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Celina Edin; [2019]
  Nyckelord :parenting; incarceration; children; relationship; attachment; föräldraskap; fängelse; barn; relation; anknytning;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka föräldraskap innan, under och efter en fängelsevistelse. Mer precist bryts studiens syfte ner i följande frågeställningar: a) På vilka sätt anser den intagne sig kunna utöva föräldraskap under fängelsevistelsen? b) Hur beskriver föräldern att relationen till barnet förändras och att föräldraskapet utvecklas över tid kopplat till fängelsevistelsen? c) Vilket stöd upplever föräldern har varit av betydelse för eller har saknats i barn-föräldrarelationen kopplat till fängelsevistelsen? Sju intervjuer har genomförts vars innehåll har analyserats utifrån anknytningsteori och ambiguous loss theory samt de teoretiska begreppen resiliens, skam och stigma. LÄS MER

 4. 4. Stress and Creativity : The mediating role of Anxiety and Depression

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Oriana Miraka; Vasiliki Tritsaroli; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: In the field of psychology, stress and creativity are two phenomena that have been disputed by many researchers, claiming that their in between relationship is controversial. In the interim, many researches have focused on analyzing the relationship between mental illness (e.g. LÄS MER

 5. 5. Mutual Love and Attachment : A cross-sectional dyadic study exploring asymmetrical love

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Magnus Nilsson; Tobias Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Mutual Love; Companionate Love; Passionate Love; Romantic Obsession; Partner Value; Emotional Involvement; Interdependence Theory; Interdependence Theory Index; Assymetrical Relationships; Assymetries; Discrepancies; Attachment; Attachment Anxiety; Attachment Avoidance; Experiences in Close Relationships; Ömsesidig kärlek; Asymmetri; Asymmetriska förhållanden; Passionate Love; Companionate Love; Romantic Obsession; Anknytning; Diskrepanser; Partnervärde; Interdependence Theory; Interdependence Theory Index; Ängslig anknytning; Undvikande anknytning; Experiences in Close Relationships; Emotionellt engagemang;

  Sammanfattning : The overarching question of the study was how common mutual love is, and to what extent attachment relates to relationship asymmetries. Four research questions and four hypotheses were posed and explored using a cross-sectional survey design with data analyzed using quantitative methods. LÄS MER