Sökning: "c- fibromyalgi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden c- fibromyalgi.

 1. 1. Bemötande och kommunikation på lika villkor - en litteraturstudie om fibromyalgipatienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna-Claudia Korytkowska; [2013]
  Nyckelord :Bekräftelse; Bemötande; Fibromyalgipatienter; fibromyalgi syndrom; kommunikation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Korytkowska, A-C. Bemötande och kommunikation på lika villkor. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Fibromyalgi och dess effekt på det dagliga livet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Kenneth Mohlin; [2008-12-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som påverkar muskler och leder. Sjukdomenutmärker sig med kronisk smärta över hela kroppen, med massiv trötthet ochsömnproblem. Man räknar med att mellan 80 000 och 250 000 är drabbade av dennasjukdom i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Att leva med fibromyalgi - kvinnors och mäns upplevelser

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Karin Johansson; Åsa Levin; [2008-01-22]
  Nyckelord :Fibromyalgi; kvinnors och mäns upplevelser; anpassning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Fibromyalgi är en sjukdom där patienterna ofta blir misstrodda och vi ville som blivande sjuksköterskor ta reda på mer om deras upplevelser för att bättre kunna bemöta dem i hälso- och sjukvården. I Sverige beräknas ca 3-5 % ha sjukdomen som till 90 % drabbar kvinnor men det kan vara så att fler män än vad som framkommer har sjukdomen. LÄS MER