Sökning: "c- jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade orden c- jämförelse.

 1. 1. Drucken och footlöös - Kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lukas Johansson; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min c-uppsats har handlat om kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talets Sverige. Frågeställningen har varit vad kyrkan gjorde åt dryckenskapen både bland allmogen och prästerskapet, om det var någon skillnad mellan teori och praktik, förändring över tid och om Sverige passar in i övriga europa gällande attityder och åtgärder. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan Javas och C++ mekanismer för parallell programkörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Fredrik Ismyren; [2022]
  Nyckelord :C ; Java; trådar; parallellism; prestanda; concurrency;

  Sammanfattning : I syfte att skapa beslutsunderlag vid val av programmeringsspråk granskas och utvärderas Javas och C++ mekanismer för parallell programkörning. Åtta testprogram skapas i syfte att undersöka vilka prestandamässiga skillnader som visar sig i tre testmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av metod för detektion av erytrocytantikroppar inom Rh-systemet med PEG-IAT-teknik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Patricia Karlsson; [2022]
  Nyckelord :PEG-IAT; IAT; papain; AHG; gelkortsteknik; metodverifiering;

  Sammanfattning : För att förhindra transfusionsreaktioner utförs antikroppsidentifieringar vid misstanke om att en patient bildat förvärvade antikroppar. Förvärvade antikroppar bildas efter att en individ blivit immuniserad, genom en tidigare transfusion eller vid graviditet. LÄS MER

 4. 4. The effect of temperature on the chemical stability of Vitamin C in a cosmetic product – Development of an HPLC-method for quantitative analysis

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Författare :Sofia Thuresson; [2022]
  Nyckelord :Vitamin C; HPLC; Stability; Degradation; Antioxidant; Vitamin C; HPLC; Stabilitet; Nedbrytning; Antioxidant;

  Sammanfattning : Vitamin C är en populär ingrediens i hudvårdsprodukter, bland annat på grund av dess positiva effekter på kollagen-produktionen i huden och dess antioxidativa egenskaper. Dessvärre är vitamin C en känslig ingrediens som lätt bryts ned av ljus, syre, hög temperatur eller fel pH-värde. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av faktorer som kan påverka låg grobarhet i havre

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Camilla Anderberg Ferraz; [2022]
  Nyckelord :Grobarhet; havre; skjutkraft; analyser; oat; germination; analysis; grain filling stage;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att utreda vilka bakomliggande faktorer som kan påverka havres grobarhet negativt. Idén till arbetet kom från Charlotte Olsson, havreförädlare på företaget Lantmännen, som märkt att det vissa år uppstått problem med dålig grobarhet i havren. LÄS MER