Sökning: "c- kreativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden c- kreativitet.

 1. 1. Sampling som upphovsrättslig metod : Vilken typ av kreativitet är skyddsvärd enligt den moderna upphovsrätten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Melander; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; Upphovsrätt; Sampling; Kreativitet; Pelham; EU:C:2019:624; Musiksampling;

  Sammanfattning : Copyright has been struggling to keep up with the fast-paced technological advancements and the development of the information society during the last couple of decades. The shift from the analogue to the digital has made it possible to create precise copies out of original works without any quality loss. LÄS MER

 2. 2. Kreativitet som ett första steg för innovation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Adam Westergård; Erik Tivenius; [2016]
  Nyckelord :Creativity; Creativity Management; Ideation; Problem Solving;

  Sammanfattning : This paper examines factors affecting creativity in terms of ideation efforts. From a holistic view point, creativity is to be perceived as the first step in an innovation process. LÄS MER

 3. 3. Musiken uppfinner framtiden : En undersökning av problemaktivering i den kreativa processens skapandefas hos musikskapare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Joseph Hedström; [2016]
  Nyckelord :Musikskapande; kreativitet; problemaktivering; flow; skapandefasen; musikproduktion;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks kreativitet hos musikskapare och hur dessa inleder sitt skapande. Kreativitet både tillåts och uppmuntras att ta allt mer plats i dagens samhälle, dock är det inte alltid självklart vad kreativitet innebär. LÄS MER

 4. 4. Från herreman till sockenmålare. : En manlighetsstudie av C. J. L. Almqvists Målaren

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Oskar Sjöstrand; [2015]
  Nyckelord :Målaren; Almqvist; Manlighet; Maskulinitet; manlighetsideal; 1800-talet; Connell; Tjeder;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete har varit att analysera hur manlighet konstrueras i novellen Målaren av C. J. L Almqvist. De redskap som används är dels R. LÄS MER

 5. 5. Kreativa personlighetsdrag : En explorativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Magnus Westling; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka i vilken grad olika personlighetsdrag är relaterade till Divergent tänkande och Kreativitet. De personlighetsdrag som ingick i studien var a) de fem övergripande dimensionerna i femfaktormodellen, b) fysiologiskt betingade beteenden ur Grays teori om känslighet för belöning och bestraffning (eng. LÄS MER