Sökning: "c- kreditbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c- kreditbedömning.

 1. 1. Bankernas syn på företagsrekonstruktion : En kvalitativ studie utifrån bankernas bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Direnius; Malin Folkesson; [2019]
  Nyckelord :bank; företagsrekonstruktion; konkurs; risker och riskhantering; intressentorientering; kreditbedömning; bedömning;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på bankers syn på företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs. Banker är skyldiga att bevara den finansiella balansen i samhället. Samtidigt vill bankernamaximera sina vinster genom att inte låna ut pengar till mindre kreditvärdiga företag. LÄS MER

 2. 2. Har de sociala nätverken betydelse för företags tillgång till finansiering? : En analys baserat på bankers arbetssätt avseende kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Nguyen; [2017]
  Nyckelord :credit assessment; quantitative analysis; qualitative analysis; social network; corporate finance; Kreditbedömning; kvantitativ analys; kvalitativ analys; sociala nätverk; företagsfinansiering;

  Sammanfattning : Studier antyder att kreditbedömningsprocessen hos banker har förändrats över tiden. Numera baseras bedömningen till största del på datoriserade system, vilket har påverkat företagens tillgång till företagsfinansiering. LÄS MER

 3. 3. Factoringföretagens kreditgivningsprocess : En kvalitativ studie av olika faktorer som styr factoringföretagens kreditbedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustafsson Jarliden Richard; Näslund Johan; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Factoring är ett kortfristigt finansieringsalternativ som är till för att erbjuda etablerade samt växande företag nya finansieringsmöjligheter. Detta innebär att köpa eller belåna ett företags kundfordringar för att sedan kunna omsätta dessa till likvida medel. Factoringbranschen har haft en ökande tillväxt i Sverige sedan 90-talet. LÄS MER

 4. 4. Är revision viktigt för små aktiebolag? : En undersökning om revisionens påverkan på bankers kreditgivning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Börlin; Therese Holmström; [2014]
  Nyckelord :bank; bransch; kreditbedömning; revision; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 förändrades Sveriges revisionsplikt, vilket innebar att 250 000 små aktiebolag fick möjlighet att välja bort revision. Statistik visar att antalet aktiebolag som väljer bort revision ökar, forskning indikerar dock samtidigt på positiva effekter av revision för små aktiebolag. LÄS MER

 5. 5. Beslutsinstanserna i de svenska storbankerna : Vad prioriterar de i kreditbedömning av företag och varför?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sebastian Bengtsson; Caroline Ohrlander; [2014]
  Nyckelord :The Swedish major banks; decision levels; priority; credit assessment; company; 5 C; explaining factors; Svenska storbankerna; beslutinstanser; prioritering; kreditbedömning; företag; 5 C; förklarande faktorer;

  Sammanfattning : Kreditbedömning är ett viktigt verktyg för de svenska storbankerna i rollen som kapitalförmedlare för företag. Den kan baseras på de 5 C’na och genomföras på flera olika beslutsinstanser. LÄS MER