Sökning: "c- malmö högskola sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden c- malmö högskola sjuksköterska.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKOR OCH SJUKSKÖTERSKESTUDERANDE I VÅRDEN AV HEPATIT B OCH C PATIENTER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Christoffersen; Jenny Borglund; [2014]
  Nyckelord :Attityder; Kunskaper; Hepatit B; Hepatit C; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBV och HCV tillhör gruppen blodburna smittor, och är ett världshälsoproblem. Enligt smittskyddslagen klassas de som allmänfarliga sjukdomar, och det finns även kliniska riktlinjer och förhållningsregler gällande omvårdnad av dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med känd blodsmitta - En empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alma Loberg; Emeli Olsson; [2012]
  Nyckelord :blodsmitta; hepatit b; hepatit c; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen lever det idag flera miljarder människor med olika blodsmittor. Det finns omkring 34 miljoner individer som bär på HIV-viruset, två miljarder människor som har hepatit B medan det uppskattningsvis finns 130 – 170 miljoner människor i världen som är drabbade av kronisk hepatit C. LÄS MER

 3. 3. Näringsdrycker och läkning av trycksår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mats Nygren; Theo Wasmouth; [2011]
  Nyckelord :Nutrition; Nutritionsintervention; Näringsdrycker; Sjuksköterska; Sårläkning; Trycksår;

  Sammanfattning : Trycksår är en alltför vanlig komplikation hos äldre och ryggmärgsskadade patienter. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på om näringsdrycker kan användas för att förbättra läkningen av trycksår. Metoden var en modifierad version av Axelssons modell för litteraturstudier. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder gentemot hepatit C smittade patienter - En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Englander; Anna-Karin Iwars; [2009]
  Nyckelord :attityd; hepatit C; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Hepatit C är en relativt ny och vanlig kronisk infektion och ca 170 miljoner människor över hela världen är drabbade. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskors attityder gentemot hepatit C smittade patienter. Utifrån ett systematiskt tillvägagångssätt som följde Goodmans sju steg gjordes en litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Varför blev jag rädd? En litteraturstudie om stickskador och reaktioner därefter

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Olebeck; Gjyla Makolli; [2006]
  Nyckelord :blodexponering; rädsla; blodsmitta; litteraturstudie; reaktioner;

  Sammanfattning : Som sjuksköterska kommer man ofta i kontakt med nålar och olika blodprovtagningar. Dessa provtagningar är inte helt riskfria. Ino m vården finns det patienter med olika blodsmittor en sjuksköterska kan bli exponerad för. I denna litteraturstudie tas upp hepatit B, hepatit C och HIV. LÄS MER