Sökning: "c- omvårdnad fysisk aktivitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden c- omvårdnad fysisk aktivitet.

 1. 1. Fatigue vid Kolorektal Cancer. Undervärderad och underbehandlad?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Charlotte Mårtenson; Charlotta Petersén; [2008-02-28]
  Nyckelord :Fatigue; colorectal cancer; intervention; perception; exercise;

  Sammanfattning : Omvårdnad – Självständigt arbete IVOM080VT 2008.... LÄS MER

 2. 2. Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårsdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jennifer Hammarström; Cecilia Ivarsson; [2007]
  Nyckelord :Barn; Fetma; Förebyggande; Skolsköterska; Skolhälsovårdsprogram; Övervikt;

  Sammanfattning : Hammarström J & Ivarsson C. Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårdsprogram. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för omvårdnad, 2007. LÄS MER

 3. 3. Faktorer av betydelse i det preventiva omvårdnadsarbetet gällande osteoporos hos kvinnor i postmenopaus

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Huong Persson; Ida Brandin; [2007]
  Nyckelord :Kvinnor; Omvårdnad; Osteoporos; Postmenopausal; Prevention;

  Sammanfattning : Prevention är en viktig men otillräckligt utvecklad del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete vad gäller kvinnor i riskzonen för att utveckla osteoporos. Syftet med denna litteraturstudie är därför att belysa vilka faktorer som är av betydelse i det preventiva arbetet gällande osteoporos hos kvinnor i postmenopaus. LÄS MER