Sökning: "c- omvårdnad kirurgi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden c- omvårdnad kirurgi.

 1. 1. Att lindra oro. Hur sjuksköterskan kan lindra oro i samband med ett kirurgiskt ingrepp

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Catrin Alexandersson; Sofia Beischer; [2008-06-03]
  Nyckelord :Omvårdnad; Operationer kirurgi ; Rädsla;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp/Omvårdnad - Eget arbete/OM2240/SPN9.... LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av olika bedömningsmetoder vid akut smärta efter urologisk eller gynekologisk kirurgi

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Yvonne Kratz; [2005-05-04]
  Nyckelord :postoperative pain; patients perspective; nursing; pain scores; preference; experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det akuta postoperativa förloppet är förknippat med mer eller mindre kraftig smärta, varför konklusiv smärtskattning och effektiv kommunikation mellan patient och vårdgivare är av central betydelse. Syfte: Att kvantitativt och kvalitativt analysera patientens upplevelse av tillämpade instrument och metoder för bedömning av akut postoperativ smärta efter urologisk eller gynekologisk kirurgi. LÄS MER