Sökning: "c- ord"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden c- ord.

 1. 1. Mean Motion Resonances and Planetary Scattering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Erik Dahlöf; [2018]
  Nyckelord :mean motion resonance; orbit resonance; planetary dynamics; planet-planet scattering; planetary scattering; eccentricity; inclination; planet systems; disturbing force; orbit dynamics; orbital elements; planets; exoplanets; scattering phase; relaxation; dynamical instabilities; N-body; protoplanetary disk; planet migration; eccentricity damping; inclination damping; planet-disk interactions; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The observed distribution of giant exoplanet eccentricities and inclinations are significantly larger than what is measured for their Solar system analogues, Jupiter and Saturn. Since the first observations of exoplanets, planet-planet scattering has been proposed as a possible mechanism for exciting the eccentricities and inclinations of giant exoplanets. LÄS MER

 2. 2. Relationell Ontologi som designprocess

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Link Hirvelä; Juri Vinterfall; [2018]
  Nyckelord :Relational Ontology; Rhizome; Singularity; Relations; Plurality; Imaging.; Relationell Ontologi; Rhizomen; Singularitet; Pluralitet; Relationer; Avbildning.;

  Sammanfattning : Vad vi framför är ett alternativ till idealismen och vi bemöter det ideella med relationell ontologi. Vi jämför Peter van Inwagen (2011), Bryan E. Bannon (2011), Achille Varzi (2016), Gil C. Santos (2015) och Robin Durie (2002) för att skapa en förståelse för vad relationell ontologi innebär. LÄS MER

 3. 3. REKLAMEN SOM VET VEM DU ÄR En kvalitativ studie om riktad reklam på sociala medier ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Catherine Lavér; Louise Nordahl; [2017-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpKurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 18 126Nyckelord:Riktad reklam, Facebook, Instagram, integritet, övervakning, sociala medier, riktad marknadsföringSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur användare av sociala medier upplever denriktade reklamen ur ett integritetsperspektiv.Teori: Studiens teoretiska ramverk innehåller teori och tidigare forskning om övervakning,integritet, reklam och användning av sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Campylobacter hos hund och katt : analysmetoder, förekomst, klinisk relevans och eventuell smitta till människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anne-Cathrine Jensen; [2017]
  Nyckelord :campylobacter; analysmetoder; förekomst; smitta till människa; klinisk påverkan;

  Sammanfattning : Campylobacter spp. är en gramnegativ och mikroaerofil bakterie som i hög grad förknippas med matförgiftning efter intag av otillräckligt upphettat kycklingkött. Bakterien förekommer förutom hos fåglar även hos hund och katt där den i de flesta fall inte ger några kliniska symtom. LÄS MER

 5. 5. En bok till dig, en bok till mig : En komparativ textanalys av Den magiska kulan A–C

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Viktoria Qvist; Julia Werner; [2017]
  Nyckelord :Läsebok; läromedel; komparativ analys; nivåanpassade texter; årskurs 1; lättläst; läsbarhet;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att granska hur språkliga skillnader såsom meningslängd, frekvensen av ordklasser och ordval yttrar sig mellan de nivåbaserade läseböckerna Den magiska kulan A, B och C. Studien vilar på kvantitativa och kvalitativa metoder. LÄS MER