Sökning: "c- sahlgrenska"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden c- sahlgrenska.

 1. 1. Examensarbetet om examensarbeten. En kvantitativ undersökning av hur många som blir klara i tid med sina kandidatuppsatser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Emilia Johansson; [2015-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ska du börja skriva uppsats? Har du kanske redan börjat? Eller började du förra året och borde varit klar för längesen?Om du blir klar med kandidatuppsatsen i tid beror delvis på vilken utbildning du läser. Det visar en undersökning av studieresultat för 1 726 studenter på Göteborgs Universitet. LÄS MER

 2. 2. Bestämning av syntetiska cannabinoider med gaskromatografi-masspektrometri

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Sandra Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Synthetic cannabinoids; Spice; JWH-018; JWH-073; GC-MS; Syntetiska cannabinoider; Spice; JWH-018; JWH-073; GC-MS;

  Sammanfattning : This thesis has been performed at Clinical Chemistry at Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg. The purpose of the project was to investigate new and alternative ways to determinate synthetic cannabinoids by gas chromatography-mass spectrometry. Currently, the possibilities to quantify synthetic cannabinoids are very limited. LÄS MER

 3. 3. Att skänka möjlighet till föräldraskap. En beskrivning av den metod som används vid psykosocial utredning av ägg- och spermadonatorer.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Aldén Dahlqvist; [2010-03-22]
  Nyckelord :Kurator; donator; metod; psykosocial utredning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva den metod som används av professionella vid den psykosociala utredning som görs av ägg- och spermadonatorer. Studiens syfte var att samla in kunskap och erfarenheter för att sammanställa dessa till en metod. Uppsatsen har en deskriptiv ansats och syftar inte till att jämföra kunskap och erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Vem är Jan-Direkt? En studie av en intranätbaserad funktion för kommunikation mellan medarbetare och ledning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Kristina Berg; Åse Bergdahl; [2009-09-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TitelVem är JanDirekt? – en studie av en intranätbaserad funktion för kommunikation mellanmedarbetare och ledningFörfattareKristina Berg och Åse BergdahlUppdragsgivareInformationsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU)KursExamensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen förjournalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet.TerminVårterminen 2009HandledareJosefine SternvikSidantal44SyfteSyftet med studien är att analysera funktionen JanDirekts utformning och användbarhet,samt dess effekter ur ett organisationsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Är du omsprungen av Jan-Direkt?. En studie av chefernas inställning till frågefunktionen Jan-Direkt på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Malin Håkansson; Anna Johansson; [2009-09-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Är du omsprungen av Jan-Direkt? en studie av chefernas inställning tillfrågefunktionen Jan-Direkt på Sahlgrenska UniversitetssjukhusetFörfattare Malin Håkansson och Anna JohanssonUppdragsgivare Sahlgrenska Universitetssjukhusets informationsavdelningKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen förjournalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitetTermin Vårterminen 2009Handledare Josefine SternvikSidantal 54 inklusive bilagorSyfte att klargöra hur funktionen Jan-Direkt fungerar ur ettchefsperspektivMetod Kvantitativ webbenkätstudieMaterial Resultat från webbenkät med 627 deltagare vilka är anställda som cheferpå olika nivåer i organisationen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)Huvudresultat Vårt huvudresultat visar på det stora hela att cheferna är nöjda medfrågefunktionen Jan-Direkt och användningen av intranätet är myckethög hos denna grupp. Cheferna känner sig inte förbigångna av funktionenutan tror att medarbetarna väljer dem som främsta informationskanal. LÄS MER