Sökning: "c- sjuksköterska litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden c- sjuksköterska litteraturstudie.

 1. 1. Att vårda patienter med blodsmitta : -Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Eriksson; Carolina Nelson; [2019]
  Nyckelord :Blodsmitta; Erfarenheter; Kunskap; Sjuksköterska; Vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta finns över hela världen, de vanligaste är HIV, hepatit B och hepatit C. I världen lever omkring 320 miljoner människor med hepatit B eller C och cirka 30 miljoner med HIV. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med blodsmitta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Aynur Hasanli; [2017]
  Nyckelord :Blodsmitta; hepatit; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor utsätts dagligen för risken att smittas av infektionssjukdomar genom skär- och stickskador. Årligen sker två miljoner skär- och stickskador hos vårdpersonal runt omkring i världen. God arbetsteknik och basala hygienrutiner kan reducera risken för skär- och stickskador. LÄS MER

 3. 3. Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med hepatit C. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessika Peltola; Karolin Wiström Olsson; [2016]
  Nyckelord :Hepatit C; Hälsorelaterad livskvalitet; Stigma; Patientperspektiv; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 130-150 miljoner människor runt om i världen är smittade med hepatit C-virus. Tidigare studier visar på att sjukdomen påverkar såväl den biologiska, sociala och psykiska hälsan samt har en negativ inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten. LÄS MER

 4. 4. HEPATIT C SMITTADE PERSONERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDET INOM VÅRDEN : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christopher Holmenstedt; [2015]
  Nyckelord :Attityder; bemötande; Hepatit C; omvårdnad; stigma; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C är en blodburen smitta som främst smittar via orena sprutor och kanyler. Personer smittade med Hepatit C är en utsatt grupp i samhället och de upplever oftast negativt bemötande ifrån sjukvårdspersonal. Då är det extra viktigt att som sjuksköterska använda rätt förhållningssätt i mötet med den smittade. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet i behandling av venösa bensår

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Calle Svensson; Emma Molin Olsson; [2014-12-02]
  Nyckelord :compliance; concordance; adherence; venous leg ulcer; nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppskattningsvis har cirka två procent av befolkningen någon gång under sin livstid haft ett bensår. Tittar man på enbart venösa bensår beräknas den siffran ligga på cirka 0,12-1 procent. Bensår är ingen sjukdom i sig utan ett symtom på någon underliggande sjukdom. LÄS MER