Sökning: "c- språk svenska"

Visar resultat 11 - 15 av 72 uppsatser innehållade orden c- språk svenska.

 1. 11. Svenska - mitt nya språk. En kvalitativ undersökning om lärares och elevers uppfattning om faktorer som påverkar andraspråksinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Monika Dabrowska; Barbara Zabrzenska; [2015-03-23]
  Nyckelord :Språkets funktioner; SFI; Andraspråk; Påverkansfaktorer; Vygotskijs socialkulturella perspektiv på lärande;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har blivit alltmer mångkulturellt. På grund av olika orsaker flyttar människor till Sverige. Några vill ha ett bättre liv, några vill börja något nytt, några är tvungna att fly från sitt hemland, men det är en ny fas för dem som har kommit hit. LÄS MER

 2. 12. "Det känns inte komfortabelt att läsa texten." : Stil i den vetenskapliga genren i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Frida Lantz; [2015]
  Nyckelord :stil; vetenskaplig stil; nationella prov; Svenska 3;

  Sammanfattning : Undersökningen i den här uppsatsen behandlar stil i den vetenskapliga genren i gymnasieskolan. Materialet som undersöks är nio elevlösningar, tre vardera från betygen A, C och E, från det nationella provet i Svenska 3, delprov A. LÄS MER

 3. 13. Spelar språkriktigheten in? : En undersökning av språkriktighetsvariabler i elevtexter betygsatta med E respektive F

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Källquist; [2015]
  Nyckelord :språkriktighet; elevtexter; nationella prov; Svenska 1;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas språkriktighet i elevtexter som har tilldelats betygen E och F. Syftet med undersökningen är att belysa eventuella samband mellan förekomsten av språkriktighetsfel och betyget som elevtexterna har fått. LÄS MER

 4. 14. Betyg och bedömning på SFI : En utmaning i likvärdighet när det handlar om skriftlig färdighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Claudia Schwartz; [2015]
  Nyckelord :Betyg och bedömning; likvärdig bedömning; nationella prov; betygssättning; svenska för invandrare; svenska som andraspråk.  ;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Betyg och bedömning är ett ständigt aktuellt ämne i alla skolformer och inte minst inom kurser för svenska för invandrare (SFI). Skolverkets reviderade kursplaner för SFI-utbildningen visar på tydliga kunskapskrav för alla kurser inom utbildningsgrenen (Utbildning i svenska för invandrare, Skolverket 2012). LÄS MER

 5. 15. Vad hjälper, vad stjälper? En kvalitativ studie av faktorer som formar en flerspråkig persons identitet och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Karin Winqvist; [2014-07-01]
  Nyckelord :flerspråkighet; dentitet skonstruktion ; välbefinnande;

  Sammanfattning : C-uppsats, SSA136, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2014Handledare: Ann-Christin Randahl.... LÄS MER