Sökning: "c- språk svenska"

Visar resultat 16 - 20 av 72 uppsatser innehållade orden c- språk svenska.

 1. 16. ”Skriv något om dig själv” En studie av några språkliga aspekter på två svenska dejtingsajter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Malin Nilsson; [2014-04-28]
  Nyckelord :dejtingsajt; språkvetenskap; netspeak;

  Sammanfattning : C-uppsats 15 poängSvenska språket fördjupningskursHöstterminen 2010Handledare: Hans LandqvistExaminator: Maja Lindfors Viklund.... LÄS MER

 2. 17. Om uppkomst och spridning av ha-bortfall i äldre svenska : En studie i syntaktisk innovation och förändring

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Adrian Sangfelt; [2014]
  Nyckelord :ha-bortfall; bisatsstruktur; V-till-I-flyttning; bildat umgängesspråk; innovation och förändring; diakron syntax;

  Sammanfattning : Möjligheten att utelämna ett finit ha i bisats har varit en integrerad del av det svenska språket under flera århundraden. Det övergripande syftet med denna studie är att förklara varför konstruktionen uppstår och sprids i äldre svenska. LÄS MER

 3. 18. Kommunikationen mellan revisorer i svenska internationella koncerner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Karlsson; Sandra Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Huvudrevisor; dotterföretagsrevisor; ISA 600; kommunikation; rapportering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Kommunikationen mellan revisorer i svenska internationella koncerner Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Sandra Karlsson och Malin Karlsson Handledare: Arne Fagerström Datum: 2014 Syfte:Studiens syfte är att förklara och skapa förståelse för hur rapporteringen sker mellan huvud- och dotterföretagsrevisorer i svenska internationella koncerner. Vidare studeras även vilka faktorer som påverkar rapporteringen och kommunikationen mellan huvud- och dotterföretagsrevisorer samt varför dessa faktorer påverkar rapporteringen och kommunikationen. LÄS MER

 4. 19. Har grammatiken någon betydelse? : En undersökning om grammatiska skillnader mellan de två betygen A och C i elevtexter i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sara Nordin; [2014]
  Nyckelord :grammatik; elevtext; gymnasiet; nationella prov;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning av grammatiska skillnader mellan de två betygen A och C i det skriftliga nationella provet i svenska 1 på gymnasiet. Studiens syfte är att undersöka om grammatiska skillnader har någon påverkan på om elevtexten erhåller betyget A eller C. LÄS MER

 5. 20. "Hvad beholder jeg da tilbage?" Översättning av icke-verbal kommunikation till svenska och engelska i tretton av H.C. Andersens sagor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Madelene Lindgren; [2013-06-25]
  Nyckelord :översättning; H.C. Andersen; icke-verbal kommunikation; paralingvistisk kommunikation;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs tretton av H.C. Andersens sagor med deras översättningar till svenska och engelska. Det som undersöks är hur icke-verbal kommunikation, framför allt paralingvistisk kommunikation, har översatts, och vilka konsekvenser översättarnas val får. LÄS MER