Sökning: "c- språk svenska"

Visar resultat 21 - 25 av 72 uppsatser innehållade orden c- språk svenska.

 1. 21. UNGEFÄR LIKA BRA Undersökning av en språkbytesprocess bland ungdomar i en internationell miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Rydenvald; [2013-03-15]
  Nyckelord :språkbyte; språkbevarande; modersmål; flerspråkighet;

  Sammanfattning : C-UPPSATS, 10 poängSvenska som andraspråk, SIX 420 (41-60 poäng)Vårterminen 2006Handledare: Tore Otterup.... LÄS MER

 2. 22. Hur går det till att lära sig svensk ordföljd? En studie av hur polska elever utvecklar svenskt skriftspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ewa Pawlowska; [2013-01-23]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordföljd; V-2 språk; polska; transferhypotesen; processbarhetsteorin;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Vårterminen 2012Handledare: Elisabet Engdahl.... LÄS MER

 3. 23. En jämförelse mellan nationella provens skriftliga delprov i svenska och engelska. : Det är lika svårt att bedöma förmågan att skriva uppsats som att bedöma konst.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Elin Egnor; Jasmine Andersson; [2013]
  Nyckelord :nationella prov; likvärdig bedömning; uppsatsbedömning; subjektivitet; kunskapskrav;

  Sammanfattning : En granskning som Skolinspektionen genomförde 2009-2011 visade att bedömning av nationella prov inte är likvärdig och att bedömning av språkämnena har lägst likvärdighet. Till följd av större avvikelser i svenskan anser Skolinspektionen bland annat att svenskan kan lära av engelskan, men rekommenderar i första hand att uppsatsdelen tas bort. LÄS MER

 4. 24. Satsadverbialplacering: En studie av skillnader i satsadverbialplacering mellan receptiva och produktiva kunskaper hos andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maja Zdrnja; [2013]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; satsadverbial; satsadverbialplacering; huvudsats; bisats; produktiv; receptiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka satsadverbialplaceringen i huvudsatser och bisatser hos andraspråksinlärare av svenska på motsvarande SFI C nivå. Undersökningens informanter är åtta andraspråksinlärare i åldrarna 17-19 år, vilka läser kursen i långsam respektive snabb studietakt. LÄS MER

 5. 25. Det görar ingenting om du frågar mycket : SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Arvidsson; [2013]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska för invandrare SFI ; morfologisk utveckling; semantisk utveckling; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den semantiska och morfologiska utvecklingen hos två elevgrupper med olika studietakt som studerar kurs C på SFI. Syftet är också att undersöka om det finns några skillnader mellan elevgrupperna samt att belysa viktiga didaktiska moment i studiens lektionsgenomgång. LÄS MER