Sökning: "c- uppsats adhd"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden c- uppsats adhd.

 1. 1. En vilja att bli sedd : Varenda ungdom som kommer dit testar de för adhd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ulrik Saurell; Sofia Wirbing; [2012]
  Nyckelord :Struktur; beteende; kontroll; identitet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om en kille med adhd, hur hans uppväxt har varit och vilka behovhan har. Vi har undersökt hur barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Ungbo som hjälper unga att få en egen lägenhet och skolan kan uppfylla dessa behov hos ungdomen. För att ta reda på detta genomförde vi kvalitativa intervjuer med dessa informanter. LÄS MER

 2. 2. ADHD-utredningar : En kvalitativ studie med fokus på utredningars säkerställande av diagnosen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Louise Holmgren; Sofia Idström; [2011]
  Nyckelord :Socialt arbete; ADHD; Utredningar; Kurator; Normalisering;

  Sammanfattning : MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete   ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs   HANDLEDARE: Catarina Lundström   ABSTRAKT: År 2010 beräknades 5 % av svenska skolungdomar ha diagnosen ADHD. Den höga frekvensen av diagnosen och debatten som förts kring den visar på behovet av att granska diagnosen grundligare. LÄS MER

 3. 3. Lärandemiljöer för barn med ADHD – Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger

  C-uppsats,

  Författare :Linda Persson; Anna Litsen; [2010]
  Nyckelord :ADHD; koncentrationssvårigheter; stödmaterial för;

  Sammanfattning : Sammanfattning högst 300Problembeskrivning: Elever med koncentrationssvårigheter är något som alla pedagogerkommer i kontakt med. Det finns pedagoger som upplever att de inte harde verktyg som krävs i arbetet med dessa barn. LÄS MER

 4. 4. ”Att leva med ADHD” En uppsats om bemötande och svårigheter i vardagen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Izabell Erlandsson; Sandra Österdahl; [2008-01-31]
  Nyckelord :ADHD; bemötande; diagnos; hjälp; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och skildra den enskildes upplevelse av att som vuxen leva med diagnosen ADHD.Frågeställningar:1.Vilka svårigheter har, eller har personen haft? 2. LÄS MER

 5. 5. ADHD i kriminalvården : en kvantitativ studie om personalens syn på funktionshindret ADHD

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Denise Huurre Keyser; Helene Vallberg; [2006]
  Nyckelord :Funktionshinder; ADHD; Kriminalvård; Behandling; Neuropsykiatriska funktionshinder;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats handlar om hur personalen inom kriminalvården ser på och hanterar personer med funktionshindret ADHD. Det är en kvantitativ studie där vi genom telefonenkät undersökt vilken kompetens personalen har om funktionshindret och hur de ser på förekomsten av ADHD hos intagna inom kriminalvården. LÄS MER