Sökning: "c- uppsats företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden c- uppsats företagsekonomi.

 1. 1. Corporate Social Responsibility och goodwillnedskrivning : En kvantitativ studie på 703 publika europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fuad Anuar Ali; Jawad Taqwaei; [2023]
  Nyckelord :CSR; ESG; Goodwill Impairment; Stakeholder Theory; Socialt ansvar;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Responsibility och Goodwill Impairment: Sambandet mellan CSR och goodwillnedskrivningar. En kvantitativ studie på 703 noterade europiska företag under 2022. LÄS MER

 2. 2. "Det är trevligt att man ser varandra i Zoom, men..." : En kvalitativ studie om medarbetare på Högskolan i Gävles upplevelser av motivation under perioden av distansarbete till följd av Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Norlin; Linus Nygårds; [2022]
  Nyckelord :Medarbetare; Lärare; Distansarbete; Motivation; Förändring.;

  Sammanfattning : Titel: ”Det är trevligt att se varandra i Zoom, men…” En kvalitativ studie om medarbetare på Högskolan i Gävles upplevelser av motivation under perioden av distansarbete till följd av Covid-19 Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  Författare: Linus Nygårds och David Norlin Handledare: Daniella Fjellström Datum: 2022-05-23 Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare på Högskolan i Gävle upplevt att motivation har påverkats av distansarbete till följd av pandemin, samt hur det förändrats under den gångna perioden av distansarbete till följd av Covid-19. Metod: Studien utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. DET BÄSTA HAR INTE HÄNT ÄN : - En kvalitativ studie av hybridledarskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnéa Jibbefors; David Ohrlander; [2022]
  Nyckelord :Digital leadership; leadership; teleworking; communication; information- and communication technology; digital communication; global teams; virtual teams; hybrid leadership and hybrid work; Digitalt ledarskap; ledarskap; distansarbete; kommunikation; informations- och kommunikationsteknik; digital kommunikation; globala teams; virtuella teams; hybridledarskap och hybridarbete;

  Sammanfattning : Date: June 1st, 2022  Level: Bachelor/masters thesis, Business Economics, 15 hp  Institution: EST – Economy, Society & Technology, Mälardalens University  Authors: Linnea Jibbefors, 1999-06-17, David Ohrlander, 1997-08-10.  Title: THE BEST IS YET TO COME - A qualitative study of Hybrid Leadership  Supervisor: Magnus Hoppe Keywords: Digital leadership, leadership, teleworking, communication, information- and communication technology, digital communication, global teams, virtual teams, hybrid leadership and hybrid work. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeliene Hedin; Selicia Strindlund; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media marketing; Credibility; Brand attitude; Brand awareness; Purchase intention; Opinion leadership; Influencer marketing; Social media marketing; Trovärdighet; Varumärkesattityd; Varumärkeskännedom; Köpintention; Opinionsledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapsbeteenden inom fastighetsmäklarbranschen : Ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Nathalie Edenborg; Maja Roberg; [2022]
  Nyckelord :Målvägsteorin; Vägledande ledarskapsbeteende; Stödjande ledarskapsbeteende; Deltagande ledarskapsbeteende; Prestationsinriktat ledarskapsbeteende; Fastighetsmäklarbranschen; Medarbetarperspektiv.;

  Sammanfattning : Titel: LEDARSKAPSBETEENDEN INOM FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN  - Ur ett medarbetarperspektiv   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi  Författare: Nathalie Edenborg & Maja Roberg  Handledare: Emilia Kvarnström  Datum: Juni 2022  Syfte: Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur en fastighetsmäklare resonerar om målvägsteorins ledarskapsbeteenden. Vidare är syftet att undersöka om fastighetsmäklare anser att målvägsteorin är användbar inom fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER