Sökning: "c- uppsats finansiering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden c- uppsats finansiering.

 1. 1. Hur och av vad påverkas skuldsättningsgraden i finanskriser? : - En studie av sex branscher på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gabriella Karacsonyi; Carl Helin; [2014]
  Nyckelord :D E ratio; capital structure; finance; tangible assets; growth; industry association; firm size; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur; finansiering; materiella anläggningstillgångar; tillväxt; bransch; företagsstorlek;

  Sammanfattning : Titel: Hur och av vad påverkas skuldsättningsgraden i finanskriser? - En studie av sex branscher på Stockholmsbörsen. Nivå: C-uppsats i företagsekonomi, kandidatnivå Författare: Gabriella Karacsonyi och Carl Helin Handledare: Peter Lindberg och Arne Fagerström Datum: 2014 - maj Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska företags skuldsättningsgrad ser ut vid finanskriser och vilka samband denna variabel uppvisar med variablerna branschtillhörighet, tillväxt, företagsstorlek och materiella anläggningstillgångar. LÄS MER

 2. 2. Räntesnurror : Hur fungerar de, och vilka argument finns för och emot dem?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jessica Bjurman; Katarina Brohlin; [2013]
  Nyckelord :Räntesnurror; kapitalstruktur; finansiering; interna skuldförhållanden; trade-off teorin; pecking-orderhypotesen.;

  Sammanfattning : Titel: Räntesnurror - hur fungerar de, och vilka argument finns för och emot dem?   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Jessica Bjurman, Katarina Brohlin   Handledare: Markku Penttinen   Datum: 2013 - 02 - 20   Syfte: Syftet med denna uppsats är att inom ramen för det företagsekonomiska ämnet forska    kring begreppet räntesnurror. Räntesnurror innebär skatteplanering med ränteavdrag som sänker bolagsskatten och därmed skänker verksamheten en ekonomisk fördel. LÄS MER

 3. 3. En studie av enskild näringsverksamhet, handelsbolag och aktiebolag : Vilka fördelar och nackdelar finns inom respektive företagsform?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Camilla Köhler; Petra Alperud Wennemyr; [2013]
  Nyckelord :Sole proprietorships; partnerships; limited companies; taxation; financing; financial risks; Enskild firma; handelsbolag; aktiebolag; beskattning; finansiering; risker;

  Sammanfattning : Titel: En studie av enskild firma, handelsbolag och aktiebolag - Vilka fördelar och nackdelar finns inom respektive företagsform? Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Camilla Köhler och Petra Alperud Wennemyr Handledare: Markku Penttinen Datum: 2013-februari   Syfte: Syftet är att utreda skillnaderna mellan enskild näringsverksamhet, handelsbolag och aktiebolag och dess fördelar och nackdelar. Genom den empiriska forskningen presenteras för- och nackdelar med respektive företagsform, sett ur företagarens perspektiv utifrån beskattning, finansiering, risker, bransch och storlek. LÄS MER

 4. 4. Externt kapital i samband med investeringar : - En studie om framgångsrika företag i Gästrikland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikael Pettersson; Madelene Bergström; [2012]
  Nyckelord :pecking order; funding; capital sources; external capital; internal capital; Pecking order; finansiering; kapitalkällor; externt kapital; internt kapital;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel:                            Externt kapital i samband med investeringar                             - En studie om framgångsrika företag i Gästrikland   Nivå:                     C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare:            Madelene Bergström                             Mikael Pettersson   Handledare:           Per-Arne Wikström   Datum:                       2012 – 06   Syfte: Syftet är att undersöka vilken inställning framgångsrika företag har till olika externa kapitalkällor vid en investering samt hur dessa företag har finansierat tidigare investeringar.   Metod: Datainsamling har skett dels via en egen webbenkät till 229 stycken framgångsrika företag i Gästrikland samt genom en sammanställning av redan insamlat material från åren 2005 – 2011. LÄS MER

 5. 5. Underhåll planerat eller inte? : en studie av bostadsrättsföreningars syn på underhållsplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stefan Danko Gissleholm; Axelle Ronzier-Joly; [2012]
  Nyckelord :Underhållplaner; Bostadsrättsföreningar; Fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Underhållsplaner Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Axelle Rozier-Joly, Stefan Danko Handledare: Jonas Kågström Datum: 2012 – 05 Syfte: Vi har skrivit vår C-uppsats i samarbete med Riksbyggen i Gävle. Riksbyggen har hjälpt oss att få fram material till vår forskning. LÄS MER