Sökning: "c- vårdvetenskap -mälardalens högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden c- vårdvetenskap -mälardalens högskola.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva med premenstruellt syndrom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sanna Berglund; Naomi Tsarfati; [2019]
  Nyckelord :Premenstrual syndrome; Experiences; Nurse; Female health; Premenstruellt syndrom; Upplevelser; Sjuksköterska; Kvinnohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Menstruationscykeln är en komplex cykel fertila kvinnor upplever varje månad. Cykeln innefattar hormonvariationer som påverkar kroppen på flera olika sätt. PMS är ett syndrom som inträffar innan menstruationsfasen av kvinnans cykel och kan pågå i upp till två veckor innan menstruation. LÄS MER

 2. 2. Challenges of treating pressure ulcers : A qualitative study with nurses in Tanzania

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Tobias Anberlin; [2019]
  Nyckelord :Tanzania; nursing; pressure ulcers; caring.; Tanzania; sjuksköterska; trycksår; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Wounds have existed at all times and have always been feared because of the risk of infection leading to prolonged bed rest, and risk of complications such as amputation and even in some cases death. Pressure ulcers are included in the group of secondary healing wounds, which means that they heal from the inside only after that the wound is filled by granulation tissue. LÄS MER

 3. 3. Att leva med förälder som har psykisk sjukdom : En litteraturöversikt över barnens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Sohlberg; [2018]
  Nyckelord :Parents; Children; Mental illness; Depression; Health care; Nurses; Föräldrar; Barn; Psykisk sjukdom; Depression; Sjukvård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn påverkas redan i tidig ålder av deras förälders mående. Har ett barn en eller flera föräldrar med psykisk sjukdom räknas barnet som anhörig även om de inte får de resurser som de behöver. Deras behov och utveckling påverkas av olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. Scientific approach in clinical placement in nursing education -Phenomenographic study

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Gillrell; [2016]
  Nyckelord :Clinical placement; nurse student; phenomenography; scientific approach;

  Sammanfattning : Gillrell, C. Vetenskapligt förhållningssätt i verksamhetsförlagd-sjuksköterskeutbildning. Fenomenografisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Som om min kropp var giftig : En litteraturöversikt om hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Joline Johansson; Gabriela Sahlén; [2015]
  Nyckelord :HIV; people with HIV; attitude; healthcare providers; stigma; discrimination; Jean Watson; HIV; personer med HIV; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; stigmatisering; diskriminering; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Human immunodeficiency virus (HIV) är en kronisk sjukdom som successivt försämrar det mänskliga immunförsvaret. Det finns medicinsk behandling som leder till ökad livslängd. LÄS MER