Sökning: "c- vårdvetenskap -mälardalens högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden c- vårdvetenskap -mälardalens högskola.

 1. 1. Att leva med förälder som har psykisk sjukdom : En litteraturöversikt över barnens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Sohlberg; [2018]
  Nyckelord :Parents; Children; Mental illness; Depression; Health care; Nurses; Föräldrar; Barn; Psykisk sjukdom; Depression; Sjukvård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn påverkas redan i tidig ålder av deras förälders mående. Har ett barn en eller flera föräldrar med psykisk sjukdom räknas barnet som anhörig även om de inte får de resurser som de behöver. Deras behov och utveckling påverkas av olika faktorer. LÄS MER

 2. 2. Scientific approach in clinical placement in nursing education -Phenomenographic study

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Gillrell; [2016]
  Nyckelord :Clinical placement; nurse student; phenomenography; scientific approach;

  Sammanfattning : Gillrell, C. Vetenskapligt förhållningssätt i verksamhetsförlagd-sjuksköterskeutbildning. Fenomenografisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Som om min kropp var giftig : En litteraturöversikt om hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Joline Johansson; Gabriela Sahlén; [2015]
  Nyckelord :HIV; people with HIV; attitude; healthcare providers; stigma; discrimination; Jean Watson; HIV; personer med HIV; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; stigmatisering; diskriminering; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Human immunodeficiency virus (HIV) är en kronisk sjukdom som successivt försämrar det mänskliga immunförsvaret. Det finns medicinsk behandling som leder till ökad livslängd. LÄS MER

 4. 4. Träning för bättre teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Sjölin; [2014]
  Nyckelord :intensive care; interprofessional team; rewiew; simulationtraining; teamwork;

  Sammanfattning : Sjölin, C. Träning för bättre samarbete. En litteraturstudie om simulering som verktyg för att förbättra teamarbetet i akuta situationer. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. DOM HAR JU ÄNDÅ HELA TIDEN FÖRSÖKT ATT HJÄLPA MIG- ÄVEN OM DOM INTE HAR HJÄLPT MIG PÅ RÄTT SÄTT

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Dam Formare; Carin Hasselskog; [2014]
  Nyckelord :kvalitativ studie; omvårdnad; patientperspektiv; psykiatri;

  Sammanfattning : DOM HAR JU ÄNDÅ HELA TIDEN FÖRSÖKT ATT HJÄLPA MIG- ÄVEN OM DOM INTE HAR HJÄLPT MIG PÅ RÄTT SÄTT EN INTERVJUSTUDIE OM BRUKARES UPPLEVELSER AV PSYKIATRISK VÅRD LINA DAM FORMARE CARIN HASSELSKOG Dam Formare, L & Hasselskog, C. Dom har ju ändå hela tiden försökt att hjälpa mig- även om dom inte har hjälpt mig på rätt sätt. LÄS MER