Sökning: "c- vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade orden c- vatten.

 1. 1. En studie om den röda trollkrabban och dess preferenser för föda och habitat samt distributionsbeskrivning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Rasmus Green; [2023-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den röda trollkrabban, med vetenskapligt namn Lithodes maja, är ett av de större marint levande kräftdjuren som lever på den svenska västkusten. Arten ingår i släktet Lithodidae där även den lite mer kända röda kungskrabban, Paralithodes camtschaticus, ingår. Den grundläggande informationen som finns gällande L. LÄS MER

 2. 2. Exhaust system for hydrogen fuelled combustion engines: effect of high-water content on the SCR vanadium catalyst

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Cecilia Zambelli; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transportation represents a key secot in the journey towards a greener future, and alternative solutions are needed to meet the decarbonaisation need. Hydrogen internal combustion engines could represent a solution in the short-term, allowing for emission reduction with limited modification to the already existing traditional combustion engines. LÄS MER

 3. 3. En experimentell studie om VVC & KVC-värmepump för att motverka legionella

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Julin Wallén; Arijan Ghassemloi; Marvina Mukamisha; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att främst motverka legionellabakterier i tappvattnet som kan bildas och växa om tappvattnets temperatur ligger inom riskområdet på 20–50 °C. Inandning av legionellabakterier kan leda till pontiacfeber eller den dödliga sjukdomen legionella. LÄS MER

 4. 4. Fastläggning av arsenik med nollvärt järn i mikrostorlek : Uppföljning av ett pilotskaleförsök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Frida Aronsson; [2023]
  Nyckelord :contaminated soil; arsenic; zero-value iron; mZVI; pilot test; pilot study; förorenad mark; arsenik; nollvärt järn; mZVI; pilotförsök; pilotstudie;

  Sammanfattning : Land contaminated with arsenic is a major problem as arsenic is toxic and poses a major health risk to both humans and animals. There are several remediation methods, both in-situ and ex-situ, to prevent and deal with pollution problems in different ways. LÄS MER

 5. 5. Fytoremediering med flytande våtmark: En fallstudie av metallförorenade vattendrag.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Johanna Junback; [2023]
  Nyckelord :Fytoremediering; flytande våtmark; FTW; metaller; glastillverkning; förorenade vatten; Carex nigra; Lysimachia vulgaris;

  Sammanfattning : Tungmetallförorenat vatten har ansetts vara ett av de största globala miljöproblemen och att hitta en hållbar miljövänlig lösning är en stor utmaning. Många glasbruk i södra Sverige fortsätter att vara källor för metallföroreningar. LÄS MER