Sökning: "c--uppsats engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden c--uppsats engelska.

 1. 1. Gloslistor eller ord i sammanhang - en studie i hur elever lär sig nytt vokabulär i engelska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ewa Pawlowska; Persson Persson; [2014-01-28]
  Nyckelord :kollokation; ESL; EFL; Lexical Approach;

  Sammanfattning : Syfte: I denna C-uppsats undersöker vi hur inlärare av engelska som främmande språk lyckas att lära sig nya ord när de får studera ord i kombination (kollokationer) och som enskilda ord. Syftet med uppsatsen är också att ta reda på inlärarnas åsikter om båda metoderna. LÄS MER

 2. 2. UNGEFÄR LIKA BRA Undersökning av en språkbytesprocess bland ungdomar i en internationell miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Rydenvald; [2013-03-15]
  Nyckelord :språkbyte; språkbevarande; modersmål; flerspråkighet;

  Sammanfattning : C-UPPSATS, 10 poängSvenska som andraspråk, SIX 420 (41-60 poäng)Vårterminen 2006Handledare: Tore Otterup.... LÄS MER

 3. 3. Den svenska mäklartjänsten är inte dyr - en jämförelse med England och Holland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Matilda Edin; Veronica Sandström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Titel: Den svenska mäklartjänsten är inte dyr – en jämförelse med England och Holland Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Veronica Sandström och Matilda Edin Handledare: Tommy Gerdemark Datum: 2011 – 03 Syfte: Allmänheten har idag en övervägande negativ bild av den svenska mäklarkåren. Mäklarens arvode i form av provision är uppenbart en av orsakerna till det dåliga ryktet. LÄS MER

 4. 4. Att sitta vid en dator är ju inte bild : bildpedagogiska traditioner i en ämnesintegrerad gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Annika Hellman; [2009]
  Nyckelord :ämnesintegrerat arbete; bildpedagogik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Bildtraditioner, ämnesintegrering och elevperspektiv är viktiga ingredienser i denna C-uppsats. Undersökningen tar sin plats på en gymnasieskola som arbetar ämnesintegrerat, KF Gymnasiet, där jag själv är bild- och medielärare. LÄS MER

 5. 5. IV-elever : - En studie av elever som har gått det individuella programmet på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Moa Blom; [2009]
  Nyckelord :elever; gymnasieprogram; individuella programmet; symbolisk interaktionism; signifikante andre;

  Sammanfattning : ABSTRACTC-uppsats i sociologiFörfattare: Moa BlomTitel: IV-elever – En studie av elever som har gått det individuella programmet på gymnasietDet individuella programmet på gymnasiet är ett omdebatterat ämne. Det pågår diskussioner om dess existens och utformning. LÄS MER